ده سال از تصویب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی برای خصوص سازی فعالیت های اقتصادی و کم کردن تصدی گری دولت می گذرد؛ اما امروز کمتر کسی در منحرف شدن مسیر خصوصی سازی کشور شک دارد. 
 
 
 
اجتماع
بخش ها
شهرستانها
لارستان كهن
فرهنگ و هنر
ورزش
کتاب
وبلاگ
عكس
حوادث
دنیای مجازی
رادیو آنلاین
آفتاب
مجلس
اقتصاد
اندیشه
ادبیات
سیاست
استان فارس
هرمزگان
جنوب فارس
هواشناسی
بوشهر