سال 1384 که دولت اصلاحات جای خود را به دولت مهرورز میداد و رئیس دولت اصلاحات رفت و محمود احمدی نژاد آمد، حسن روحانی هم آرام آرام آماده رفتن شد. یکی از حسرت انگیزترین سخنان روحانی و تیم همراه وی در مذاکرات هسته ای در آن زمان این بود که موفق نشدند پرونده هسته ای را به نتیجه مطلوب برسانند و دلیلش را هم یک چیز عنوان می کردند. 
 
 
 
اجتماع
بخش ها
شهرستانها
لارستان كهن
فرهنگ و هنر
ورزش
کتاب
وبلاگ
عكس
حوادث
دنیای مجازی
رادیو آنلاین
آفتاب
مجلس
اقتصاد
اندیشه
ادبیات
سیاست
استان فارس
هرمزگان
جنوب فارس
هواشناسی
بوشهر