در این میان متاسفانه صدا وسیما و رسانه های مخالف دولت سعی در به حاشیه راندن این خبر داشته اند و نوعی سکوت خبری پیشه نموده اند.
 
 
 
اجتماع
بخش ها
شهرستانها
لارستان كهن
فرهنگ و هنر
ورزش
کتاب
وبلاگ
عكس
حوادث
دنیای مجازی
رادیو آنلاین
آفتاب
مجلس
اقتصاد
اندیشه
ادبیات
سیاست
استان فارس
هرمزگان
جنوب فارس
هواشناسی
بوشهر