تلاش برای از بین بردن وحدت بین مذاهب و قومیت های مختلف ، اصرار بر پیشبرد علائق و سلائق و منافع جناحی به جای منافع ملی, ارائه تصویرهای غیرمطلوب و دافعانه از نظام و رهبری، از جمله اقدامات تخریبی نئو مارقین است.
 
 
 
اجتماع
بخش ها
شهرستانها
لارستان كهن
فرهنگ و هنر
ورزش
کتاب
وبلاگ
عكس
حوادث
دنیای مجازی
رادیو آنلاین
آفتاب
مجلس
اقتصاد
اندیشه
ادبیات
سیاست
استان فارس
هرمزگان
جنوب فارس
هواشناسی
بوشهر