تصور کنید فانی استیضاح می شد. استیضاحی که با امضای بسیاری از اعضای فراکسیون امید صورت می گرفت. در این حال فانی برای باقی ماندن بر مسند وزارت باید وارد معامله با نمایندگان مخالف دولت و به طور مشخص اصول گرایان مارک دار می شد.
 
 
 
 
اجتماع
بخش ها
شهرستانها
لارستان كهن
فرهنگ و هنر
ورزش
کتاب
وبلاگ
عكس
حوادث
دنیای مجازی
رادیو آنلاین
آفتاب
مجلس
اقتصاد
اندیشه
ادبیات
سیاست
استان فارس
هرمزگان
جنوب فارس
هواشناسی
بوشهر