به نظر می رسد که فقدان ساختار و مدیریت علمی و کارآمد، عدم سرمایه گذاری لازم در نیروی انسانی، رویکردهای های  نادرست به پیشینه تاریخی و  توقف درگذشته، برداشت های متحجرانه از دین و آئین و یا سوء استفاده از آن و عدم بهره گیری از الگوها و تجارب موفق جهانی؛ برخی از علت های اصلی عقب افتادگی ایران از قافله جهانی است. 
 
 
 
 
اجتماع
بخش ها
شهرستانها
لارستان كهن
فرهنگ و هنر
ورزش
کتاب
وبلاگ
عكس
حوادث
دنیای مجازی
رادیو آنلاین
آفتاب
مجلس
اقتصاد
اندیشه
ادبیات
سیاست
استان فارس
هرمزگان
جنوب فارس
هواشناسی
بوشهر