سیکستو مارتینث خدمت سربازیش را در پادگانی در سِبی یا به پایان رساند. در وسط حیاط آن پادگان، یک نیمکت کوچک بود. کنار نیمکت سربازی نگهبانی می داد. هیچ کس نمی دانست برای چه در کنار نیمکت نگهبانی می دادند. 
 
 
 
اجتماع
بخش ها
شهرستانها
لارستان كهن
فرهنگ و هنر
ورزش
کتاب
وبلاگ
عكس
حوادث
دنیای مجازی
رادیو آنلاین
آفتاب
مجلس
اقتصاد
اندیشه
ادبیات
سیاست
استان فارس
هرمزگان
جنوب فارس
هواشناسی
بوشهر