اولین سوالی که ذهن خواننده را مشغول می کند این است که آیا لارستان به لحاظ دوری از نقاط مرزی و نیز امکانات گمرکی نسبت به نیریز, کازرون, جهرم, لامرد و فسا شرایط مناسب تری نداشته است؟
 
 
 
 
اجتماع
بخش ها
شهرستانها
لارستان كهن
فرهنگ و هنر
ورزش
کتاب
وبلاگ
عكس
حوادث
دنیای مجازی
رادیو آنلاین
آفتاب
مجلس
اقتصاد
اندیشه
ادبیات
سیاست
استان فارس
هرمزگان
جنوب فارس
هواشناسی
بوشهر