آفتاب

۵ آبان ١٣٩۶ ساعت: ١۵:۴٩:٠١
٢٣ آبان ١٣٩۵ ساعت: ٢٢:۵۶:۵٩
٢٠ آبان ١٣٩۵ ساعت: ٠٧:٣٠:۵۴
دوهفته نامه «ایراهستان» به صاحب امتیازی و مدیریت مسئولی «حمید منشی» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفت.
 
 
١۴ مهر ١٣٩۵ ساعت: ١٨:٢٢:۴۴
١۶ شهريور ١٣٩۵ ساعت: ١١:١٢:١٢
١٨ آبان ١٣٩۴ ساعت: ١٩:٣١:۴٣
شعر زیر از ناظره بیغرض در حال و هوای محرم و در قالب چهارپاره(دو بیتی نو) سروده شده است. این شعر را به خوانندگان صحبت تقدیم می کنیم.
٢۶ مهر ١٣٩۴ ساعت: ١٢:٢۶:٠٠
٩ تير ١٣٩۴ ساعت: ٢١:٢١:۴۵
تقدیم به ، شهید سید عبدالحمید موحدی
٩ تير ١٣٩۴ ساعت: ١۶:٢٧:۵۴
تقدیم به شهید سید عبدالحمید موحدی
٢٢ ارديبهشت ١٣٩۴ ساعت: ٢٢:٢٢:٠١
آفتاب: «گل هاي ماهتابگردان» مجموعه شعر جديد «خليل روئينا» شاعر نام آشناي لاري است. اين مجموعه مشتمل بر ۱۶۵ رباعي شاعر است كه توسط انتشارات اقليما در روز نخست نمايشگاه بين المللي كتاب تهران رونمايي شد.
٩ مرداد ١٣٩٣ ساعت: ٠٠:٣۶:۴۶
شعر طنز زیر با عنوان" میکروفن" از راشد انصاری شاعر لارستانی مقیم بندرعباس است که در اینجا باز نشر می شود.
٢۴ آبان ١٣٩٢ ساعت: ١۶:٠٩:١٧
شعر عاشورایی زیر را عبدالرضا مفتوحی شاعر بومی سرای لارستان به زبان لاری سروده است. تقدیم به عزاداران امام حسین(ع)
٢١ آبان ١٣٩٢ ساعت: ١٩:١٠:۴٧
برای آنهایی که "سین سین" را جایگزین "حسین حسین" می کنند.

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام