سیاستمداری صاحب سبک که سال های آخر عمرش را بسیار کم اشتباه طی کرد و همین موضوع, مرگش را حسرت برانگیز تر می کند.
 
 
 
اجتماع
بخش ها
شهرستانها
لارستان كهن
فرهنگ و هنر
ورزش
کتاب
وبلاگ
عكس
حوادث
دنیای مجازی
رادیو آنلاین
آفتاب
مجلس
اقتصاد
اندیشه
ادبیات
سیاست
استان فارس
هرمزگان
جنوب فارس
هواشناسی
بوشهر