در گفت وگو با دکتر مهدی زارع مطرح شد؛
بررسی و آسیب شناسی رشته حقوق در دانشگاه
زمان انتشار: 25 شهريور 1394 ساعت 01:27:17
تعداد بازدید: 2795
منیره جهانبین: مهدی زارع-متولد1357 جویم لارستان دارای دو مدرک کارشناسی(حقوق_مترجمی زبان انگلیسی) دانش آموخته ی ممتاز کارشناسی ارشد و رتبه اول آزمون دکترای حقوق سازمانهای بین الملل از دانشگاه  علامه طباطبایی(فارغ التحصیل 1388)-عضوهیات علمی و مدیرگروه کارشناسی ارشدودکترای حقوق دانشگاه آزاداسلامی لارستان می باشد.
 
وی  چندین مقاله علمی وپژوهشی _ریاست  سابق داشگاه آزاد اسلامی بستک و سابقه ی تدریس در دانشگاههای مختلف منطقه  رادر کارنامه علمی خود دارد. وی به زبانهای انگلیسی وعربی مسلط است.
* جناب دکتر زارع لطفا بفرمایید جامعه امروز حقوق لارستان در چه جایگاهی قرار دارد تحلیل کنید ومقایسه ای داشته باشیدباسابقه ی علمی این رشته در دودهه گذشته باتوجه به این مطلب که رشته حقوق ازقدمت بالایی در منطقه لارستان برخوردار می باشد.
 
"مباحث کلان کشوری را نمی توان از مباحث منطقه ای جداکرد "
 
دررابطه باجایگاه این رشته نسبت به گذشته واین که چه تفاوتها ومشکلاتی راپشت سرگذاشته چه بیم ها وامیدهای را ما نسبت به این رشته داریم باید عرض کنم که بخشی از این مسائلی که امروزه مطرح می شود مباحث کلان کشوری است ونمی توان این مباحث کشوری را از مباحث منطقه ای جداکردسیاست های آموزشی کلان که توسط وزارت علوم _دانشگاه آزاد _سیستم مرکزی پیام نور ودانشگاههای دیگرطراحی می شود قطعا تاثیرش را در تمام مناطق مختلف کشور(ازجمله منطقه لارستان) خواهد گذاشت.
 
این گونه نیست که ما خودمان را یک جزیره فرض کنیم وبدون تمرکز وبدون بررسی مسائل کلان آموزشی ملی بخواهیم تحلیل مباحث منطقه ای خودمان را انجام دهیم .
 
"دانشجو محوری و سیستم مشتری مداری به عنوان یک نگاه غالب عرضه می شود"
 
دراین دو دهه اگر بخواهیم بحث کیفیت آموزشی را در نظر بگیریم یک سری افول های را در سیستم آموزشی در سطح کلان داشتیم به علت این که دانشجومحوری وسیستم مشتری مداری به عنوان یک نگاه غالب عرضه می شود.
 
امروز تمام دانشگاه در زمینه جذب دانشجوی بیشتر باهم  رقا بت می کنند  وبه صورت گسترده هم رشته حقوق در سطح منطقه  پراکنده شده به طوری که مشاهد می کنیم علاوه برمرکز شهرستانها _شهرهای بسیار کوچک هم در اطراف لارستان رشته حقوق را دارند این موضوع سبب می شود که تعداد دانشجوکاهش پیداکند وباکاهش دانشجو_موسسه آموزشی  عالی که تمام مشکلاتش توسط منابع مالی آن قابل حل می باشد وهیچ گونه حمایتی هم ازسوی دولت نداردیااین که حمایت کمی می شوند به دنبال تامین هزینه های مالی وجانبی که دارد به سمت گرفتن دانشجوی بیشتر پیش می  رود وقتی نگاه مااین گونه باشد طبیعی است که سیستم آموزشی از کیفیت خارج می شود و کمیت در مورد این موضوع تسری پیدا می کند.
 
دراین دو دهه به علت این که تلاش وزارت علوم برای گسترش رشته های متنوع در سطح کشور (البته ازیک نظر هم می تواند خوب باشد که دانشگاهها را به مناطق محروم کشور فرستاده شده ایده ی خوبی است)بدون کار کارشناسی _مکان سنجی و زمان سنجی ومسائلی که در سیستم آموزشی مهم است بدون تامین نیازهای مهم علمی مانند تامین هیات علمی وکار گاههای آموزشی وعلمی رشته های مختلفی رابه شهرستانها سرازیر کردند.
 
"مباحث سیاسی نباید وارد دانشگاهها می شد تا امروزه شاهد رقابت های ناسالمی در سطح دانشگاهها نباشیم"
 
بهمین علت در بحث کیفیت نسبت به دهه ی گذشته بدون تردید در وضعیت پایین تری قرار داریم ازنظر فضای آموزشی شاید بهتر باشیم ولی از نظر کیفیت به علت تنوع دانشگاهی و کمبود هیات علمی در اکثر دانشگاههای کشور ونبود نیروهای متخصص در این زمینه دچار کمبود_افت و افول شد ه ایم.
 
این مساله باید کارشناسی تر بررسی شود چراکه دریک زمان به علت رقابت دولت ودانشگاه آزاد ماشاهد سیاست هایی بودیم که هم به دانشگاهها به صورت کلی وهم به سطح علمی آنها لطمه ی زیادی وارد شد .مباحث سیاسی نباید وارد دانشگاهها می شد تا امروزه شاهد رقابت های ناسالمی در سیستم آموزشی نبودیم.
 
سیستم آموزشی ما نسبت به قبل وضعیت بهتری نداردواین رانمی شود صد در صد مرتبط باشهر لار دانست در تمام کشور این نکته وجود دارد وامروزه برخی از دانشگاههای که فلسفه ی به وجود آمدنشان آموزشی _کاربردی وفنی بوده است رشته حقوق را آورده اند.
به علت این که رشته حقوق جذاب وظاهرا در آمد زاهست به سمت رشته حقوق کشیده شد ه اند.بنابراین مهمترین بحثی که در رشته حقوق داریم در سطح کلان وملی است.تصمیم گیری های  غلط آموزشی در سطح کلان که  آثارآن در دور افتاده ترین روستاهی کشورهم دیده می شود.
 
"به اقتضای پراکندگی رشته ها اساتیدمجرب و باتجربه نداریم"
 
یکی دیگر از مسائلی که سبب شده وضعیت آموزشی مناسبی نسبت به گذشته نداشته باشیم تنوع دانشگاهی است چرا که اساتید برجسته  نمی توانند در سطح کشور پراکنده شوند به عبارتی به اقتضای پراکندگی رشته ها ما اساتید زیادی نداریم ومجبوریم از نیروهای باسطح علمی  پایین تری استفاده کنیم ودر برخی دانشگاهها شاهد هستیم که برای بالابردن تعداد دانشجویان ازهر ترفندی استفاده می کنندوامتیازاتی  هم برای دانشجو در نظر گرفته می شود.واین زنگ خطری است برای آینده که دولت جدید حتما باید تدابیری رادراین موارد  بیندیشد.
 
*باتوجه به صحبت های شما می  توان نتیجه گرفت که فراز و فرودها در رشته حقوق در درتمام کشور دیده می شود-ولی چرادر لارستان نمود بیشتری پیداکرده است؟
 
 
لارستان قطب علمی منطقه واستان فارس  در رشته حقوق بوده است بعد ازشیراز حقوق لار بدون شک ویقین بهترین دانشگاهی بوده که خدمات حقوقی را ارائه می داده واز دانشگاههای مطرح بوده است.این که شما امروز می بینید این دغدغه در مورد رشته حقوق بیشتر از سایر رشته ها  وجود دارد به علت جایگاه علمی و اساتید منحصربه فردی که این رشته در گذشته داشته است این مساله ای  است که در کل کشور دیده می شود و در مورد جایگاه این رشته در لارستان هم مشاهده می شود ونمودآن نسبت به سایررشته ها بیشترهست. 
 
*باتوجه به حساس بودن رشته حقوق واین که صد در صد با جامعه وآینده وسرنوشت افراد در ارتباط هست  به نظر شماسطح سواد_میزان یادگیری ومعلومات این نسل(درحال تحصیل در دانشگاه) می تواند جوابگوی نیازهای جامعه ما باشد؟
 
من نگاه بدبینانه ای نسبت به این موضوع ندارم ومنفی گرایانه به شماپاسخ نمیدهم اما صادقانه وواقع گرایانه بخواهیم نگاه کنیم چندان از نسل فعلی راضی   نیستم هرچند که عده ی محدودی هم دیده می شود که سعی وتلاش خودشان را می کنندوآینده روشنی هم دارند اما غالب جو این گونه نیست_ در حال حاضر بحث مدرک گرایی تمرکز آن  از علم گرایی بیشتر است به علت این که رشته حقوق نسبت به سایر رشته های علوم انسانی می تواند آینده افراد را بیشتر تضمین کند تنها دغدغه افراد گرفتن مدرک هست ودر نهایت در یک آزمون مقطعی یک مطالعات فشرده هم انجام شود وبه نتیجه برسند_بنابراین جایگاه علمی برای دانش آموختگان این رشته در حال حاضر چندان مطرح نیست.
 
"بحث مدرک گرایی تمرکز آن از علم گرایی بیشتر است"
 
و باتوجه به علم به این موضوع_ شخصا بسیاری از استانداردهای که 12سال قبل اشتم را کاهش دادم سخت گیرهای ماکمتر شده ودانشجویان هم ازنظر توانایی وتلاش در سطح پایین تری هستند واین موضوع هم می تواند عوامل متعددی در آن دخیل باشند از جمله  دلایل  کلان کشوری و پراکندگی دانشگاهها که ضعیف ترین افرادهم وارد دانشگاهها می شوندوقتی هر فردی بدون آزمون وارد دانشگاه می شود (افراد ضعیف وقوی باهم وارد می شوند) شما نمی توانید انتظار زیادی از افراد ضعیف داشته باشیدو استاد هم نمی تواند در خلاءزندگی وتدریس کندباید سطح توانایی دانشجویان را  در نظر بگیرد و برخی مواقع استاد مجبور است که  سطح علمی خودش را تنزل داده ومیانگین کلاس را در نظر بگیرد_ از طرفی دیگر جو روانی جامعه (بیکاری گسترده در جامعه یک معضل ملی هست که باعث شده دانشجو دریک فضای همراه باشک وتردید زندگی کند وبه تبع آن انگیزه کمتری داشته باشد )هم مزید برعلت شده است.
 
"نرم های فرهنگی جامعه ی ما تغییر پیداکرده است"
 
ازلحاظ فرهنگی نرم های جامعه ی ما تغییر کرده است سابق براین دغدغه جامعه ماعلم بوده فردی که عالم تر بود جایگاه والایی داشت ولی امروزه دیده میشود که الزاما هرکس که عالم تر هست انسان موجه تری نیست این هم یکی از دلایلی است که در تمام رشته ها نه تنها حقوق دیده می شودودانشجورا از کسب علم مایوس می کند  اما ماحصل ومعلول آن ضعفی است که ما در حال حاضر در سیستم دانشگاهی می بینیم.
 
*شمافکر می کنیدنسلی که باین کمی ها وکاستی ها وارد جامعه می شود می تواند نقش موثری رادرجامعه ما ایفا کند؟
 
مطالبی که من عرض کردم الزاما به این معنانیست که بازخورد وبرون داد نسل فعلی بدتر ازدوره های گذشته است در دوره های قبل بااین که ازنظر علمی وفرهنگی واشتغال  ما وضعیت بسامان تری داشتیم بازهم شاهد هستیم که همان فارغ التحصیلان دیروز در جو امروز جامعه ی ما آلوده شد ه اند به عبارتی دیگر غالب افرادی که در مشاغل حقوقی امروز در جامعه  ما هستند(افراد متعهد هم در جامعه کم نداریم)به تجاری سازی این رشته پرداخته اند در صورتی که حقوق کلمه ی مقدسی است که در قرآن ودر کلام معصوم (حق الناس) از آن یادشده  ولی امروزه حقوق به یک کلمه تجاری تبدیل شده که باشنیدن نام آن یک نگاه تجارت پیشگی برای ما تداعی می شود_و بااین سیستم آموزشی ممکن است این موضوع مضاعف هم بشود در عین حال بنده امید وارم باتوجه به نگرشهای شخصیتی افراد واین که سیستم فرهنگی ما تمایل دارد که یک بازنگری وپاتولوژی در خودش انجام دهد اگر این نقشه راه به نتیجه برسد ویک پوست اندازی منا سب هم در سیستم آموزشی و هم سیستم فرهنگی ما اتفاق بیفتد شاید در آینده برون داد مناسب تری  داشته باشیم ولی در مجموع برون داد فعلی را چندان بدتر از گذشته نمیدانم و می توانیم افراد مفید ومناسبی را برای جامعه  مانند دوره های گذشته داشته باشیم هرچند که ازنظر علمی نسل فعلی در سطح پایین تری هست.
 
در آخر لازم میدانم چندنکته را در جهت تربیت نسل آینده مطرح کنم: مفاهیم ارزشی و بنیادینی را که در فرهنگ و دین ما هست تقویت کنیم مباحثی مثل حق_احترام به کرامت انسانی_جامعه مدنی _آزادی واحترام به قانون این مفاهیم اگر حتی به صورت نمادین در جامعه تقویت شود بسیاری از معضلات در آینده حل خواهد شد وطبیعتا قضات وکلا_اساتید ودانشمندانی تربیت می شوند که دغدغه های اخلاقی و ارزشی آنها به مراتب قوی تر از دغدغه های مادی آنها است. 
 
از اینکه وقت خود را در اختیار  قرار دادید سپاسگزارم

 

کد امنیتی:   
 [2 نظر]

مجتبی علمداری
Iran, Islamic Republic of
5 مهر 1394   ساعت: 18:59:36

با تشکر از جناب آقای دکتر زارع نقد ایشان فنی و دقیق بود

 
محمد علی
Iran, Islamic Republic of
25 شهريور 1394   ساعت: 16:34:45

عالی بود ار اقای دکتر زارع تشکر میکنم برای ارائه مطالب آموزنده ی که بیان فرمودند

 
لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام