حوزه بسیج دانش آموزی بنارویه تاسیس می شود
زمان انتشار: 29 اسفند 1394 ساعت 13:52:23
تعداد بازدید: 3322
بخش بنارویه با 37 واحد آموزشی امیدان، پویندگان و پیشگامان و حدود 3000دانش آموز تا چندی پیش بسیج دانش آموزی مستقلی نداشته است. 
به گزارش صحبت با پیگیری های بعمل آمده و همکاری های ناحیه سپاه لارستان حوزه بسیج دانش آموزی بنارویه تصویب گردید. امید است مسئولین امر نسبت به اختصاص بودجه جهت ساختمان و امکانات لازم جهت این حوزه ی تازه تاسیس اقدامات لازم را انجام دهند.


روابط عمومی    آموزش وپرورش بنارویه

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال