گفت و گو با سرمایه گذار بازار روز جید شهر قدیم لار
احداث بازار روز قدمگاه لار، موانع و ضرورت ها
زمان انتشار: 14 فروردين 1395 ساعت 13:50:40
تعداد بازدید: 2615
منیره جهانبین/ صحبت: پروژه بازار روز قدمگاه" ازابتدای سال 93 کار خود را شروع کرده واکنون مراحل پایانی خود را می گذراند این پروژه به 2فاز تقسیم شده که فاز اول آن 95درصد وفاز دوم هم 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است این پروژه شامل 116 واحد تجاری،پارکینگ،سردخانه، انباری جهت هر واحد، سیستم اتفاحریق، دوربین مدار بسته ،انشعاب آب وبرق، می باشد و پیش بینی می شود تا پایان کار پروژه مبلغ 5میلیارد تومان در این پروژه هزینه شود.
جهانشا طلوعی ضمن اشاره به این موضوع که کارهای تحقیقاتی این پروژه توسط شرکت "پیرامون"انجام شده ونتیجه تحقیقات به صورت مجلد به شهرداری ارائه شده است مراحل انجام کار پروژه را اینگونه توضیح داد: "بعد از مذاکره با شهرداری در خصوص قرارداد و نحوه ی انجام کار وتعداد غرفه هاوامکانات پیش بینی شده در این بازار در سال 92 قرار داد را تنظیم کردیم وبه تصویب شورای شهر وشهر داری رسید." و از ابتدای سال 93 کار تسطیح زمین آغاز شد.
 
در اردیبهشت ماه 93 جلسه ای در شورای شهربا حضور معاون شورا و "هیات امنابازار روز فعلی" برگزار شد وقرار براین شد چنانچه هیات امنا دیدگاه وونظر خاصی در ارتباط با نحوه ی احداث "بازار روز قدمگاه" داشتند پیشنهادهایشان را ظرف مدت یک ماه به به شورا تحویل دهند. بعد از گذشت 40 روزاز این مدت با توجه به عدم ارائه پیشنهاد وباتوجه به آماده بودن نقشه ها جلسه ای در شهرداری با حضور شهردار و معاون ایشان و3نفر از اعضای شورای شهر و همچنین نماینده هیات امنا بازار روز بر گزار شد وصورت جلسه ای تنظیم گردید مبنی بر این که ظرف مدت 2هفته هیات امنانظرات خودشان را مجدد ارائه دهند از آنجایی که بعد از سپری شدن مدت زمان مورد نظر پیشنهادی ازسوی هیات امنا دریافت نکردیم نهایتا به دستور شهرداری کار اجرایی پروژه آغاز شد.
 
"ساختار بازار روز فعلی به صورت موقت بوده است"
 
طلوعی درپاسخ به این سئوال که "چرا باید بازار روز فعلی جمع شود، مگر منافاتی با کار شما دارد؟" توضیح داد: ساختار بازار روز فعلی به صورت موقت بوده و در قرار داد غرفه داران مدت 5سال قید شده است بعد از گذشت این مدت(5سال اولیه)قرار داد به مدت 1سال تمدید می شده که در حال حاضر 3سال است که این قرار داد تمدید نشده است.
 
"در نقشه ی جامع شهر لار،بازار روز فعلی باند خروجی شهر است"
 
البته باید اضافه کنم که بازار روز فعلی در نقشه ی جامع شهر باند خروجی شهر لار است که می بایست تخلیه وخیابان احداث شود وشهرداری به محض تخلیه نسبت به احداث خیابان اقدام می کند.
 
طلوعی افزود: جریان اجرای این پروژه دوهدف را دنبال می کردیم اول ساخت بازار روز به صورت مدرن وطراحی زیبا وهمراه با نماسازی پیرامون آن دوم تخلیه یک فضای ناهنجار از چهره ی شهر. البته باید اضافه کنم کلیه مسئولین شهر در خصوص تخلیه وتخریب وضعیت موجود اتفاق نظر دارند چرا که علاوه بر مسائل زیبایی شهری موارد بهداشتی هم مد نظر بوده که بارها به شهرداری اخطار شده است. اما علی رغم ارائه بهترین پیشنهاد در خصوص جابه جایی منطبق بر قرار داد فی مابین، بین بنده وشهرداری تا کنون تنها 43 نفر مراجعه کرده اند وقرار داد را امضا نموده اند واز 107 غرفه دار 70 نفر تا کنون مراجعه نکرده اند. در رابطه با نقل وانتقال وجابه جایی تا کنون جلسات متعددی درفرمانداری،شورای شهر و شهرداری گرفته شده است.
 
از جهانشا طلوعی پرسیدم:  شما دربخشی از صحبت هایتان اشاره کردید که پیشنهادخوبی را به غرفه داران مبنی بر جابه جایی از مکان فعلی داد ه اید نی توانید در ارتباط با تسهیلات داده شده برای خوانندگان ماتوضیح بفرمایید؟ طلوعی در پاسخ گفت: باتوجه به این که معتقد هستیم قشر بازار روز را افرادی زحمت کش وبا توان مالی پایین تشکیل می دهند بنده به عنوان سرمایه گذار اصلی این پروژه برای این که به صاحبان غرفه هاکمک کنیم برای آنها تسهیلات خرید در نظر گرفته ام. غرفه ای که در حال حاضر150میلیون تومان خریدار دارد به آنها 75میلیون می دهیم که البته 3/1آن نقد ومابقی طی دوسال به صورت اقساط پرداخت شود. حال تصمیم با خود آنها است که یا تخلیه می کنند ویا از این تسهیلات استفاده کرده وبه محل جدید با امکانات مدرن تر منتقل می شوند.
 
باید اضافه کنم که در بازار روز فعلی چند دسته افراد وجود دارد:"یک دسته افرادی هستند که غرفه ها را خریده اند وبه افراد دیگر اجاره داده اند وتعدادشان 43 نفر می باشد. این افراد باید تخلیه کنند.دسته دوم افرادی هستند که مالک غرفه بوده وخودشان کار می کنند وضمن داشتن تمکن مالی به آنها مساعدت نیز می شود. دسته آخر که مستاجر هستندوما آماده ی هر نوع همکاری با این افراد هستیم . البته این وحی منزل نیست اقدامات ما به فراخور حال برخی از کسبه متغیر است برای بعضی ها که تمکن مالی ندارند و یا غرفه متعلق به خانواده ای است که سرپرست آنها فوت شده تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته ایم که تخصیص این تسهیلات برای همه در توان من نیست .
 
باتوجه به این که تسهیلات در خور توجهی در اختیار غرفه داران قرار می گیرد،دلیل عدم همکاری بازاریان باشما چیست؟
 
علت وقوع این مشکل در خصوص جابه جایی این است که برخی اقشار به هر چیز نوی واکنش منفی نشان می دهند و این واکنش مسبوق به سابقه است ثانیا عده ای هستند که در بازار روز محل خوبی در اختیار دارند و کاسبی آنها رونق خوبی دارد می ترسند که با جابجایی به کسب آنها لطمه بخورد و دلیل دیگر اینکه متاسفانه افرادی بدون اطلاع وآگاهی از قوانین با این تصور که که قانون نحوه ی واگذاری غرفه های بازار روز فقط مربوط به شهر تهران است .بازاریان را تحریک به مقاومت کرده اند.
 
بنابراین آقای طلوعی باتوجه به مدت زمان طولانی که این افراددر این مکان مشغول به کار هستند بازهم قانونا حقی برای این افراد به وجود نمی آورد؟
 
در این خصوص باید اضافه کنم اگر منظور شما از حق همان حق کسب و پیشه و سرقفلی و حقوق ناشی از رابطه استیجاری است باید عرض کنم خیر زیرا  قانونی داریم تحت عنوان لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن ومیادین وغرفه ها به میوه وتره بار مصوب 1358این قانون مخصوص شهرداری تهران بود که در سال 1372طی دو تبصره اصلاح شده است،که تبصره اول این قانون شامل تمامی شهرها شده که در قانون سال 58صراحتا آمده است"این اماکن ومیادین وغرفه ها مشمول قانون موجر ومستاجر نبوده وحقوق وکسب پیشه در آنها ایجاد نخواهدشدهمچنین این موضوع در آئین نامه اجرایی هم آمده است. " بااین وصف به محض این که شهرداری قصد تخلیه کند وبه بازاریان ابلاغ کند محل باید تخلیه شود البته این موضوع در شهر"اسلام شهر"مسبوق سابقه است.
 
قانون حاکمیت دارد وما نمی توانیم قانون را نادیده بگیریم،نه تنها دراین مورد که در رابطه با قانون موجر ومستاجر سال 1376 هم حق کسب وپیشه برداشته شده است.یعنی اگر شما مغازه ای را اجاره کردید سرموعد مقرر باید تخلیه کنید در غیر این صورت به دستور دادگاه ظرف یک هفته مغازه تخلیه می شود.
 
" متاسفانه عده ای با دادن اطلاع غلط این شبهه را بوجود آورده اندکه بازاریان با داشتن حق کسب وپیشه وسرقفلی می توانند مبلغ هنگفتی را دریافت کنند اما قانون اصلاح شده ومشمول تمامی شهرهای ایران می شود وحق کسب وپیشه وحقوق تجاری به این اماکن تعلق نمی گیرد.این افراد به زعم خودشان در نتیجه این اطلاعات غلط متضرر می شوند به همین علت جبهه گیری می کنند البته من امیدوارم هرچه زودتر در این رابطه مشاوره گرفته ودر تصمیمشان تجدید نظر کنند.
 
آقای طلوعی چنانچه بازاریان باشما همکاری نکنند،چه ؟
 
ما متقاضی خرید و اجاره زیادی داریم به مجرد تعیین تکلیف قضیه مغازه ها رو واگذار و افتتاح می کنیم . اما بنده هنوز هم مایل هستم این قضیه به شکل مسالمت آمیز حل شودچرا که هدف بنده از سرمایه گذاری در این پروژه تنها منفعت مالی نیست بنده قصد خدمت به شهر را از طریق احداث یک مکان مدرن داشته ودارم به همین علت هم بود که باعلم به این که در شهر فضاونماسازی در اطراف یک پروژه رویه نیست ولی با صرف هزینه ای بالغ بر300 میلیون تومان این کار را انجام دادم چرا که معتقد هستم که برای شهر باید کار کرد.اگر هر پروژ های فضای مجاور خود را نوسازی کند نمای شهر تغییر خواهد کرد و مردم تغییرات را حس می کنندبا این نیت به این عرصه وارد شدم وتاکنون نیزهمکاری لازم رابا بازاریانی که به بنده مراجعه کرده اند راداشته ام وامیدوارم این موضوع با همکاری ومساعدت هرچه سریعتر خاتمه پیدا کند در غیر این صورت با توجه به اینکه بنده وکیل شهرداری دراین خصوص هستم طبق قوانین ذیل اقدام خواهم کرد.
 
باید در پایان اضافه کنم که اولویت و هدف شهرداری تخریب بافت ناهمگون بازار روز فعلی و نیاز به محل آن برای خیابان است که باید سریعا انجام گیرد در آخر از همه دوستان تقاضا می کنم از این تسهیلاتی که برایشان در نظر گرفته شده استفاده کنند تا ما شرمنده آنها نشویم. ‌ماده 9 لایحه قانونی نحوه واگذاری میادین و اماکن و غرفه های میوه و تره بار بهره‌بردارجزبااجازه شهردار حق واگذاری جزیی یا کلی مورد قرارداد را به غیر ندارد.
 
در قسمتی از لایحه قانونی نحوه واگذاری میادین و اماکن و غرفه های توزیع میوه و تره بار آمده است: این قبیل اماکن و میادین و غرفه‌ها مشمول مقررات قانون روابط موجر‌و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و هر موقع که شهرداری لازم بداند می‌تواند با‌توجه به شرایط واگذاری نمایندگی محل را تصرف کند و هرگاه اشیاء متعلق به متصرف در آن باشد شهرداری آن را به محل دیگری منتقل خواهد کرد.
 
‌ماده 8 آیین نامه لایحه قانونی نحوه واگذاری میادین و اماکن و غرفه های توزیع میوه و تره بار اماکنی که بر اساس این آیین‌نامه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود، مشمول لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به‌منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی - مصوب 1358.10.5 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - بوده و هیچ گونه‌حقوق استیجاری و کسب و پیشهبرای بهره‌برداران آنها ایجاد نمی‌شود.
 
آقای طلوعی با تشکر از توضیحات شما این گفت و گو را منتشر می کنیم و حق منتقدان را نیز برای اظهار نظر محفوظ می دانیم.
 
 


منیره    جهان بین

 

کد امنیتی:   
 [7 نظر]

بدون نام
Iran, Islamic Republic of
26 مرداد 1395   ساعت: 00:48:03

خانم جهان بین خبرنگارمحترم یه مصاحبه هم باکسبه های بازار روز هم انجام بده تا آنها هم حرف دلشون بزنن هرچند که حرف های آدم های ضعیف به گوش نمیرسه

 
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
26 مرداد 1395   ساعت: 00:42:08

شهرداروشورای شهر بخاطراینکه شهرداری ضرر نکنه اقشارکم درآمد داره زیرپاشون له میکنن همه آقایون میدونن که این بازارچه بدرد نمیخوره ازهمه نظر

 
مهدی
Iran, Islamic Republic of
3 ارديبهشت 1395   ساعت: 13:25:55

جناب طلوعی کدوم دلسوزی شما فقط فقط به فکر سود خودت هستی کجای ایران باراز روز سرپوشیده درست میکنن. چرا کسانی که از قبل پول بیشتری دادن بهترین مغازه بهشون ندادی اصلا این بازار هیچ کمکی به بهبود ترافیک نکرده بدتر هم شده مگه شمابرای 140 نفر ممغازه درست نکردی آقای دلسوز شهر الباقی گذاشتی برای قیمت کاذب

 
مهدی
Iran, Islamic Republic of
3 ارديبهشت 1395   ساعت: 13:24:08

جناب طلوعی کدوم دلسوزی شما فقط فقط به فکر سود خودت هستی کجای ایران باراز روز سرپوشیده درست میکنن. چرا کسانی که از قبل پول بیشتری دادن بهترین مغازه بهشون ندادی اصلا این بازار هیچ کمکی به بهبود ترافیک نکرده بدتر هم شده مگه شمابرای 140 نفر ممغازه درست نکردی آقای دلسوز شهر الباقی گذاشتی برای قیمت کاذب

 
محمد
Iran, Islamic Republic of
16 فروردين 1395   ساعت: 15:39:02

با سلام اقای طلوعی کدوم قانون میگه وکیل شهرداری خودش باید سرمایه گذار باشه شما اگر 300 میلیون خرج اطراف بازار کردین که من بعید میدونم غرفه غیر استاندارد 30 میلیونی را میگی 150 میلیون شما اگر به فکر مردم بودی اصلا بدترین جای شهر ورودی شهر را بازار قرار نمیدادی قانون وقانون گذار تمام شرایط را گرفته نه مثل شما جایی که نفع خودتونه بیان میکنین اون جای قانون که از کسبه حمایت کرده هم بگین

 
انصاف
Iran, Islamic Republic of
15 فروردين 1395   ساعت: 07:33:56

اطفاء حریق صحیح است نه اتفا حریق

 
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
14 فروردين 1395   ساعت: 15:50:25

ایکاش جناب طلوعی و شهرداری زمانی که قصد شروع این پروژه رو داشتن ارزش میراث فرهنگی شهر و بافت تاریخی محل رو هم در نظر می گرفتن و انقدر به حریم میراث تجاوز نمی کردن. واقعا در عجبم از افرادی مثل ایشون که اظهار علاقه به میراث فرهنگی می کنن و عجیب تر از اون شهرداری و دوستان مسئول در این ارگان که وظیفه حمایت و حفاظت از این آثار ارزشمند رو دارند ولی با اینهمه کم لطفی اقدام به ساخت و ساز که چه عرض کنم اقدام به سرمایه سوزی در شهر کهن لار می کنن. امیدوارم یه روزی بالاخره متوجه بشن چه ظلمی در حق این شهر مظلوم و مردم و جوانان این شهر روا داشتن. هر چیزی جای خودش رو داره. عمران و آبادانی جای خود احترام به سرمایه های ارزشمند تاریخی هم جای خود. اما افسوس که مردم و مسئولین شهر ما ظاهرا قادر به تفکیک این دو نیستن.

 
بدون نام
27 فروردين 1395   ساعت: 01:54:08

كدوم آثار باستاني?چند تا خونه خرابه و لگن آفتابه ميبينيد ميگيد آثار باستاني،هرچي بافت فرسوده بأيد نابود بشه

 
بدون نام
15 فروردين 1395   ساعت: 10:59:42

کدوم میراث فرهنگی و آثار تاریخی ؟ شما به یک مشت خونه خرابه و آوار و دیوارهای تخریب شده میگید میراث فرهنگی ؟ همین تعصبات الکی هستش که شهرقدیم لار رو از این وضعیت زشت و ناهمگون نجات نمیده . یکم به فکر پیشرفت و نوسازی بافتهای فرسوده باشید تا شهر جون بگیره و از این حالت فعلی دربیاد .یک خیابون میخوان بسازن سالها طول میکشه تا مالکین خونه ها رو راضی کنن تخلیه کنن . زشته بخدا .

 
لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام