در گفت و گو با یکی از ناطران شورای نگهبان مطرح شد:
انتخابات مجلس در بستک بندرلنگه و پارسیان چرا به دور دوم کشیده شد؟
زمان انتشار: 19 فروردين 1395 ساعت 00:57:54
تعداد بازدید: 2287
منیره جهانبین/ صحبت: انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی 7اسفند94 برگزار شد و انتخاب  نمایندگان در اکثرحوزه های انتخابیه با شمارش آرا در همان دور اول به پایان رسید اما بودند حوزه های انتخابیه در سراسر کشور که این انتخابات به دلیل نزدیک بودن آرابرخی کاندیداها به هم واین که نتوانسته بودند آرا مدنظرشورای نگهبان را کسب کنند این انتخابات به دور دوم کشیده شد.یکی از این حوزه های انتخابیه حوزه بندرلنگه، بستك، کیش و پارسیان است که این ماراتون بین  احمد جباری وخالدزمزم نژاد به دور دوم کشیده شده است بنابراین درجهت تحلیل انتخابات این حوزه ی انتخاباتی برآن شدیم تا گفتگویي داشته باشیم با "امید بیستونی" از ناظرین هیات نظارت شورای نگهبان در این حوزه انتخابیه:
 
 
 
**"آقای بیستونی"باتوجه به این که شما  درانتخابات این دوره حوزه انتخابیه بندرلنگه ، بستك و پارسیان از اعضای هیات نظارت بوده اید،از کم وکیف برگزاری این انتخابات در حوزه مذکور برای مخاطبان مابگویید..
 
انتخابات این دوره ی حوزه بندرلنگه، بستك وپارسیان نيز همچون دیگر دوره هاي گذشته با امنیت کامل ، در زير چتر قانون و به حمدالله بطور سالم برگزارشد و مشکلی در جهت أجراي انتخابات نداشتیم و هرچند که کم وبیش درهردوره و بلكه از جانب برخي كانديدا و هواداران کاندیداهایي که نتوانستند آرایی که مدنظرشان بوده را کسب کنندانتقاداتی به نوع و نحوه ی این انتخابات وشاید در مواردی ادعای تخلف یا عدم سلامت انتخابات را داشته باشند، وجود داشته باشه لكن تاكنون اعتراضي كه طبق قانون و اينكه محل اعتناء را داشته باشد صورت نگرفته است
 
چرا انتخابات این دوره بستک به دور دوم کشیده شد؟
 
دراین دوره از انتخابات حوزه ي مذکور به دليل كثرت كانديداهاي حاضر در اين رقابت انتخاباتي ، كه نتيجه ي ان تقسيم آراء بود ، باعث پراكندگي اراي أخذ شده گرديد كه اين از تبعات تعدد نامزدهاي انتخاباتي در هر دوره ي انتخابات هست .
در عين حال هرچند تعدد نامزد هاي انتخاباتي در هر انتخابات باعث وسعت و تعدد گزينه هاي انتخابي براي انتخاب كنندگان و نزديك تر بودن اهداف و برنامه هاي يك كانديد با نظر و اراي هر راي دهنده ميباشد ، به تبع باعث تقسيم آراء أخذ شده نيز ميگرد كه در اين انتخابات دوره ي دهم مجلس دونفر از نامزد هاي انتخاباتي با نام آقایان جباری و زمزم نژاد به دور دوم راه یافتند و اين دو مرحله اي شدن انتخابات مجلس در هر دوره و در برخي از حوزه هاي انتخاباتي به دليل ميزان كسب آراء كانديداها ميباشد كه طبق ماده ٨ قانون انتخابات مجلس هر نامزد براي راه يابي به مجلس شوراي اسلامي مي بايست راي اكثريت و حداقل يك چهارم آراء رو كسب بكند و از انجايي كه در اين دوره از انتخابات در حوزه ي بندرلنگه، بستك و پارسيان، هيچ يك از نامزدهاي حاضر با وجود كسب راي حداكثري نتوانستند حداقل ٢٥٪ درصد از كل آراء ماخوذه رو كسب كنند ، طبق ماده ي ٩ قانون مذكور، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد و تنها به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز ، از بين كساني كه در مرحله ي اول بيشترين راي را داشته اند در دور دوم شركت ميكنند و در اين مرحله هر نامزد با كسب آراء اكثريت نسبي وارد خانه ي ملت خواهد شد
 
**باتوجه به این که احمد جباری دو دوره نماینده ی مردم این حوزه ی انتخابیه بود وخالد زمزم نژاد دفعه ی  اولی بوده که کاندید شده است چطور توانستند به رقیب اصلی جباری در این دوره تبدیل شوند؟تحلیل شما چیست؟
 
اين دو كانديد در اين حوزه نيز همچون ديگر كانديداها در حوزه هاي ديگر،  توان، تحصيلات و سوابق إجرائي و مديريتي را كم يا زياد در كارنامه ي خود دارند و يكي از اين كانديداها با توجه به رزومه ي كاري و سوابق إجرائي خود شايد يك مقدار اميد به كسب آراء بشتري براي خود را داشتند و ديگري با اميد به توانايي هاي سياسي و اجرايي خودشان در اينده و حمايت و همراهي برخي از سياسيون در دوران گذشته پا به ميدان رقابت انتخاباتي گذاشتند و به حتم هر عزيز و بزرگواري كه با شعار خدمت و با هدف فعاليت در مجلس و به عنوان يك رجل سياسي وارد اين عرصه ميشود، توان و طاقت و پتانسيلي را در خود  ديده است كه براي گرفتن يك كرسي مجلس شوراي اسلامي أعلام امادگي ميكند و اميد به كسب آراء و انتخاب شدن از ميان ديگر نامزدها را داشتند و ما هم اميدوار هستيم كه مردم عزيز و فهيم ما شخص اصلح را انتخاب خواهند كرد و انشالله كه هر يك از كانديداهاي اين حوزه و ديگر حوزه ها كه توان و تعهد بيشتر و لياقت خدمت و اين كرسي را داشته باشند بر كرسي مجلس نشسته و به شعار و تعهدات دوران تبليغات خود در جهت انجام وعده هاي بجا و مشروعشان و خدمت به مردم شريف و عزيز در حوزه هاي انتخابيه ي خود انجام وظيفه كنند 
 
 
***به نظر شما نتیجه ی دور دوم این انتخابات چگونه خواهد بود؟؟
 
ناظرين شورای نگهبان و دست اندر كاران انتخابات به دليل معذوريت در طرف داري از يك نامزد و رعايت اصل بی طرفی نميتوانند نتيجه ي يك انتخابات را به نفع يكي از كانديداها بيان بكنند و حال اينكه اين پيش بيني در انتخاب شدن كدام يك از اين كانديداها توسط مردم براي هيچ كس كار ساده اي نيست و انتظاري مالايطاق هست كما اينكه ميباست منتظر ماند و ديد كه خود مردم نام كدام يك از اين كانديداها را در صندوق ميريزند و به فرمايش حضرت امام ميزان راي ملت است و اين مردم هستند كه در ١٠ارديبهشت منتخب خود رو با ارائشون تعيين خواهند كرد
 
 
**میزان مشارکت مردم در دوردوم  را چگونه می بینید؟
 
درمورد حضور مردم در انتخابات مجلس دهم ، همانطور كه در دور اول انتخابات شاهد حضور پرشور ملت عزيزمان در پاي صندوق هاي راي بوديم در دور دوم انتخابات در حوزه هاي انتخاباتي نيز به دليل شايد حساس تر شدن فضاي انتخابات و تغيير موضع دادن برخي از هواداران كانديداهاي حذف شده ي دور اول در حمايت از يك كانديد در دور دوم و به مراتب غامض تر بودن دور دوم در هر انتخابات ، به حتم انتظار حضور پر رنگ تر و پرشور تر ي حتي نسبت به دور اول را از مردم شريف و عزيزمان در پاي صندوق هاي راي خواهيم داشت و به قطع شاهد حماسه اي ديگر از اين ملت شريف خواهيم بود
 
***در اخر چه صحبتي براي مردم حوزه ي انتخابات بندرلنگه، بستك و پارسيان داريد؟
 
 
درآخرمایلم صحبتی داشته باشم با نامزدها و مردم حوزه ي انتخابيه ي بندرلنگه، بستك و پارسيان و هر حوزه ي انتخابیه ای که مردم شريف و فهيم شان چشم به ١٠ارديبهشت دوخته و منتظر انتخاب و تعيين نماينده ي خود در خانه ي ملت هستند؛
 
اطمينان داريم كه اين مردم با فهم و فرهنگ والاي خود خوب ميدانند كه هر كس سليقه و انتخابي را در زندگي شخصي و سياسي خود دارد و مطمءن هستم كه هر يك به اين سليقه و انتخاب ديگران هرچند متفاوت با خواست و نظر ما ، احترام ميگذارند و از اين ملت عزيز و مردم شريف انتظار داريم كه  در زمان قانوني تبليغات انتخاباتي و همينطور در اين زمان باقي مانده به  انتخابات در دور دوم  ، ايمان و انسانيت خود را در اين زمان حساس با تحريك احساسات خود در نشست هاي تبليغاتي و بحث هاي انتخاباتي، ناديده نگرفته و در مورد رد يا تاييد يك نامزد انتخابات خدايي ناكرده به بهانه ي تعصب و تحريك احساسات باعث توهين يا رونجش كسي نشوند و هميشه سعي كنيم نقد ماقال بكنيم نه نقد من قال به اين صورت كه اگر از شعار و برنامه ها و اهداف يك كانديدا معترض هستيم، به همان شعار و برنامه و هدف خرده بگيريم و بطور منطقي و عقلاني رد كنيم و از نقد و تخريب شخصيت و ناديده انگاشتن احترام ديگران پرهيز كنيم كه اين نامزدهاي انتخابات همان فرزندان و برادران ما هستند كه با هدف خدمت براي ما خود را در تير رس نظرات و انتقادات و در نهايت رد يا انتخاب ما قرار داده اند 
 
و از نامزدهاي انتخاباتي هم اين انتظار می رود كه در شعارهاي انتخاباتي و قول و وعده هاي خود در دوره ي كانديداتوري به قصد هم سو كردن مردم با خود و كسب اراء اين عزيزان دقت بيشتري داشته باشند كه برخي از اين حرف و سخن هاي ما به اين ملت كه برخي از ما در لباس يك نامزد انتخاباتي بيان ميكنيم نوعي تعهد هست و خود را متعهد ميكنيم به انجام برخي امور و خدماتي كه به هر نحو ممكن است ان را به مردم إبلاغ كرده باشيم و يادمان باشد كه تعهدي به حد توان خود بكنيم و نه به بهانه ي كسب آراء و رسيدن به هدفي بيش از توانمان؛ ((أوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا)) به انچه تعهد ميكنيد پاي بند باشيد كه تعهد بازخواست دارد و ان شا الله كه كانديداي اصلح و خدوم و متعهدي رو با حضوري مجدد و سرنوشت ساز خود در پاي صندوق هاي راي سرنوشتمان را در دهم اردیبهشت خودمان بنويسيم و به صندوق بيندازيم.
 

 

کد امنیتی:   
 [3 نظر]

مریم
Iran, Islamic Republic of
5 ارديبهشت 1395   ساعت: 13:24:22

نه خیر اتفاقا خیلیم از آقای جباری راضی هستیم تغییر لازم نیست.

 
بستكي
Iran, Islamic Republic of
20 فروردين 1395   ساعت: 09:55:52

به دور دوم كشيده شد چون مردم خواستار تغيير هستند. چون نمیخوان همیشه یک عده خاص بر اونا حاکمیت داشته باشند

 
پری
Iran, Islamic Republic of
19 فروردين 1395   ساعت: 05:13:26

ممنونم از اقای بیستونی عزیزودرتمام مراحل بعدی ارزوی موفقیت وسلامتی دارم

 
لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام