بنیامین صباغی
کلیت نگری و کلی نگری به غرب، نزاع بر سر این است
زمان انتشار: 8 تير 1395 ساعت 03:25:50
تعداد بازدید: 1695
نزاع بر سر کل یا کلی بودن غرب ریشه بسیاری از نزاعها در تاریخ روشنفکری ما در چند دهه گذشته بخصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران است، که به حوزه سیاست نیز کشانده شده است.
 
از یک سو شاگردان احمد فردید که دامنه ان تا دکتر حداد عادل و دکتر لاریجانی کشیده می شود غرب را یک کلی می دیدند و به مقابله با ان برخاستند و در دیگر سو از مهندس بارگان تا دکتر سروش و محمد مجتهد شبستری و استاد ملکیان ان را یک کل می دیدند که می توان با ان گزینشی برخورد نمود و از ان اقتباس کرد.
 
در واقع ریشه نزاع بین دکتر سروش و رضا داوری نیز بر سر کارل ریموند پوپر و هایدگر شاخه هایی از ریشه این نزاع است. نزاعی که از فلسفه اغاز و دامنه ان تا سیاست ادامه یافته است. حتی دوم خرداد را می توان ادامه همین نزاع و پیروزی تفکر دکتر سروش بر تفکری دانست که غرب را یک کلی می دید نه یک کل.
 
بنیامین صباغی
7 تیر 95
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال