دیار محبت/ بهادر دوستکامی
زمان انتشار: 16 شهريور 1395 ساعت 11:12:12
تعداد بازدید: 1379
مَ از کُهن دیارِ گرگینِ میلادِمْ
از سرزمینِ خاک و برکهَ و بادِم 
 
از مهدِ مهربونی و محبت و غیرت
با افتخار از دیار سَیدِ اعظَمِ لادِم
 
تاجُشْ قّدَمْگَهِ علیُ و نِگینُشِ
قَعلَه اّ زیرسایهَ ی گنبدِسَبزِمُ
 
وَ دلْ شادِم باغِ نشاط و بَزالِ قیصریُ و مسجدِ جُمَع 
شُکرُتْ خدا که تاریخِ باعزتْ اُتْدادِم 
 
گَر اّوِ شور مُوئه، دلخّشِم وَ بِرکهّ آغا 
از اَوِ قندِدَهنشیرُ و بِرکَیامُو آبادِم 
 
ازکاسَه دارُ و پَدِزْ ، دیسهُ وبُگالُ واَناغْ
بَروُ که دا بهار اَبُو ، چُنِ باغِ شَّدادِم
 
اَگَ َ که شورِ اَوُ وهواشْ گرمِ چُنِ تَش
اَ سایه کُنارُ وگِزُشْ ازدوصَد غُصه آزادِم 
 
 بهادر دوستکامی . شهریور95
 
#گرگین میلاد: بنیان گذار لار، فرزند کیخسرو پادشاه افسانه ای ایران
 
#سیداعظم: مرجع عالیقدر سید عبدالحسین لاری
 
#لاد: نام قدیم لار، برگرفته از اسم گرگین میلاد
 
#گنبدسبز= مرقد مطهر میرعلی بن الحسین( ع)
 
#مسجد جُمَع = مسجد جامع
 


ریحانه    دوست کامی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام