گوهر باقریه
همه آنچه باید در مورد سرشماری نفوس و مسکن 95 بدانید
زمان انتشار: 30 شهريور 1395 ساعت 14:40:31
تعداد بازدید: 4341
سرشماری کامل ترین و مؤثرترین شیوه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی کشور محسوب می شود. 
سرشماری عمومی نفوس یعنی شمارش تمام افرادی که در یک کشور زندگی می کنند. در سرشماری نفوس و مسكن اطلاعات جمعیت شناختی مهمی در مورد برخی از خصوصیات هر یک از افراد و اطلاعاتی نیز درباره مسکن خانوارها و تسهیلات آن گردآوری و به طور جداگانه به دست می آید. در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 در مورد افراد، خصوصیاتی همچون سن، جنس، دین، تابعیت، وضعیت سواد، مدرک تحصیلی، وضع مهاجرت، وضع فعالیت، وضع زناشویی و فرزندآوری و پاره ای اطلاعات دیگر و در مورد واحد مسکونی اطلاعاتی مانند نحوه تصرف واحد مسکونی، مساحت زیربنا و نوع اسکلت و مصالح به کار رفته در بنای واحد مسکونی جمع آوری می شود.
 
* اهداف سرشماری *
 
هدف کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه ای درباره تعداد، ساختار و ویژگی های عمده افراد جامعه و واحدهای مسکونی کل کشور برای برنامه ریزان، سیساتگذاران، دولتمردان، پژوهشگران و سایر کارکنان است.
 
* تهیه چارچوب آماری مناسب در زمینه خانوار و مسکن برای اجرای طرح های آماری یکی دیگر از اهداف اصلی سرشماری می باشد. *
 
تاریخچه ی سرشماری در ایران
 
اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران در سال 1335 توسط اداره آمار عمومی وابسته به وزارت کشور اجرا شد. پس از تأسیس مرکز آمار ایران در سال 1344، قانون این نهاد را موظف کرد که هر 10 سال یکبار سرشماری عمومی نفوس و مسکن را اجرا کند. به دنبال تصویب این قانون، مرکز آمار ایران از سال 1345 تا سال 1385 هر 10 سال یکبار سرشماری عمومی نفوس و مسکن را اجرا نموده است.
 
پس از سرشماری 1385، بنا به پاره ای ضروریات و بر اساس مصوبه ی هیئت وزیران فاصله زمانی سرشماری به پنج سال کاهش یافت. به دنبال این مصوبه، مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 را اجرا کرد.
 
* چرا سرشماری عمومی نفوس و مسکن ضروری و مهم است و چه نتایج و کاربردهایی دارد؟
 
در سرشماری عمومی نفوس و مسکن داده ها و اطلاعات پایه ای درباره تعداد، ساختار و ویژگی های عمده افراد جامعه و واحدهای مسکونی کل کشور جمع آوری می شود؛ بنابراین نتایج حاصل از آن می تواند تصویری از وضع موجود جمعیت، نیازمندی ها و توانایی های آن و همچنین تصویری از وضع موجود واحدهای مسکونی کشور برای برنامه ریزان، تصمیم گیران، سیاستگذاران، پژوهشگران و سایر کاربران ترسیم نماید. بر اساس این نتایج، برنامه ریزان، تصمیم گیران و سیاستگذاران می توانند با تدوین برنامه های توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کشور را به سمت وضعیت مطلوب سوق دهند و پژوهشگران و کارشناسان حوزه های جمعیت شناسی، علوم اجتماعی و علوم اقتصادی قادر خواهند بود روندهای گذشته جمعیت را شناسایی کرده و مسیر تحولات آن را در آینده تا حدودی پیش بینی کنند.
 
کاربردهای سرشماری
 
* شناخت جمعیت شهری و روستایی و تدوین برنامه های توسعه ی شهری عمران روستایی * شناخت جمعیت در حال تحصیل و نیازمندِ تحصیل و برنامه ریزی برای تأمین مدارس، دانشگاه ها و واحدهای آموزشی * شناخت جمعیت فعال و اندازه گیری میزان بیکاری و فعالیت برای همه نواحی و برنامه ریزی در جهت تنظیم بازار کار * تعیین اندازه ی جمعیت جوان و سالمند، شناخت ویژگی ها و نیازمندی های جمعیت جوان و سالمند و برنامه ریزی برای بهبود زندگی جوانان و سالمندان * شناخت تفاوت های اجتماعی زنان و مردان و برنامه ریزی در جهت برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان * شناخت وضعیت موجود مسکن و شناخت ویژگی های آن از جهت کیفیت، ایمنی و رفاه * برنامه ریزی برای توزیع عادلانه منابع، خدمات و کالاهای مصرفی و سایر امکانات و وسایل بین استان ها و مناطق مختلف کشور * تهیه ی براوردها و پیش بینی های جمعیتی برای برنامه ریزی دراز مدت توسعه و عمران کشور * تولید آمارهای اختصاصی و پایه ای جمعیت مانند محاسبات مربوط به شاخص های مرگ و میر ولادت و باروری، مهاجرت و جابه جایی های جمعیت * فراهم ساختن چارچوب آماری لازم برای آمارگیری مختلف * بهنگام سازی نقشه های شهری یا روستایی برای استفاده در طرح های آماری و سایر سرشماری ها *
 
سرشماری 1395 در چه زمانی و چگونه اجرا می شود؟
 
به منظور کاهش هزینه اجرای سرشماری، برای نخستین بار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشورمان به دو شیوه ی مدرن و الکترونیکی زیر (بدون استفاده از کاغذ) اجرا می شود:
 
1- روش خود تکمیلی و ثبت اطلاعات توسط خانوار با استفاده از اینترنت در سامانه ی سرشماری اینترنتی سرشماری اینترنتی از 3 لغایت 24 مهرماه سال جاری با مراجعه ی سرپرست یا یکی از اعضای مطلع خانوار به سامانه ی اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به آدرس www.sarshomari95.ir و تکمیل فرم خانوار اجرا می شود. در ضمن خانوارها برای ویرایش اطلاعات خود می توانند از 22 تا 24 مهرماه به سامانه ی سرشماری اینترنتی مراجعه و اطلاعات خود را ویرایش کنند.
 
2- روش مصاحبه ی حضوری و مراجعه ی مستقیم مأموران سرشماری به مکان های سکونت خانوارها و ثبت اطلاعات خانوار در تبلت: در این روش مأموران سرشماری از 25 مهر تا 25 آبان 1395 به محل زندگی خانوارها مراجعه کرده و از طریق مصاحبه با یکی از اعضای خانوار، اطلاعات مورد نظر را جمع آوری و در تبلت همراه خود ذخیره می نمایند. افرادی که از طریق اینترنتی فرم خانوار خود را تکمیل کرده اند مجدداً توسط مأمور سرشماری نمی شوند بلکه مأمور سرشماری تنها «کد آماری» که از طریق سیستم کامپیوتری یا پیامک به آن ها داده شده است را دریافت می کند و در تبلت خود وارد می نماید.
 
* چگونه اطلاعات را در سامانه ی سرشماری اینترنتی وارد نماییم؟
 
تکمیل اطلاعات توسط خانوار در سامانه ی سرشماری اینترنتی: در این روش سرپرست یا مطلع ترین عضو خانوار از 3 لغایت 24 مهرماه سال جاری می تواند با مراجعه به سامانه ی اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به آدرس www.sarshomari955.ir و با وارد کردن شماره ملی سرپرست خانوار به عنوان رمز ورود به پرسشنامه سرشماری دسترسی یافته و اطلاعات خانوار خود را در آن وارد کند پس از تکمیل پرسشنامه و تأیید نهایی آن، عددی تحت عنوان «کد آماری» از طریق کامپیوتر شخصی و یا پیامک در اختیار پاسخگو قرار خواهد گرفت. حفظ و نگهداری «کد آماری» بسیار مهم است. چرا که اطلاعات پاسخگویان در اینترنت بر اساس «کد آماری» بازشناسی خواهد شد. بنابراین ضروری است پس از دریافت «کد آماری» ان را چاپ و یا به طور دقیق و خوانا یادداشت کرده و در محلی نگهداری نمایند و در اختیار فردی از اعضای خانوار قرار گیرد که معمولاً در طول روز در خانه حضور دارد تا هنگام مراجعه مأمور سرشماری «کد آماری» را به او تحویل دهد.
 
در صورت مفقود شدن «کد آماری» امکان بازیابی مجدد آن در سامانه ی سرشماری اینترنتی نیز برای خانوار وجود دارد. مأمور سرشماری این کد را در تبلت خود وارد کرده و مصاحبه حضوری با خانوار، دیگر انجام نخواهد شد. در صورتی که این کد در اختیار مأمور سرشماری قرار نگیرد و یا به نادرست ثبت شده باشد، مأمور سرشماری مصاحبه از آن خانوار را انجام خواهد داد.
 
* چرا در سرشماری اینترنتی شرکت کنیم؟
 
شرکت در سرشماری اینترنتی آسان است و تکمیل فرم پرسشنامه اینترنتی وقت زیادی از خانوار نخواهد گرفت، از آنجایی که سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوه حضوری پیچیده و پرهزینه می باشد، مشارکت پاسخگویان در سرشماری اینترنتی کمک با ارزشی در جهت کاهش هزینه این طرح ملی و تسریع در اجرای بهینه ی آن طرح خواهد کرد.
 
* مدارک مورد نیاز پاسخگو به هنگام تکمیل فرم سرشماری اینترنتی
 
به منظور ثبت دقیق اطلاعات هویتی اعضای خانوار، لازم است مدارکی مانند قبض تلفن ثابت یا همراه که کد پستی صحیح منزل مسکونی خانوار بر روی آن درج شده، کارت ملی با مدارکی که نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ تولد تمامی اعضای خانوار در آن ثبت شده است قبل از تکمیل فرم سرشماری اینترنتی آماده باشد.
 
* خانوارهایی که در زمان مراجعه مأمور سرشماری در محل زندگی خود حضور ندارند، در سرشماری چه کاری باید انجام دهند؟
 
خانوارهایی که در زمان مراجعه ی مأمور سرشماری، در منزل حضور ندارند، اصطلاحاً «خانوار غیب» نامیده می شوند. در صورتی که مأمور سرشماری به خانواری مراجعه کند که در محل سکونت خود حاضر نباشد اطلاعیه ای تحت عنوان «کارت اطلاعیه خانوار غایب» را در محلی که برای خانوار قابل رؤیت باشد قرار می دهد (مثلاً کارت اطلاعیه خانوار را با چسب کاغذی بر درب منزل یا واحد مسکونی خانوار می چسباند). در «کارت اطلاعات خانوار غایب» علاوه بر برخی راهنمایی های مفید، یک کد 12 رقمی تحت عنوان «کد غایب» درج شده است از تاریخ 25 مهرماه تا پایان سرشماری، خانوار می تواند با استفاده از راهنمایی های مندرج در «کارت اطلاعات خانوار غایب»، به سامانه ی سرشماری اینترنتی که آدرس آن در آن کارت درج شده است مراجعه نماید با وارد کردن کد غایب و شماره ملی سرپرست خانوار، فرم سرشماری را برای اعضای خانوار خود تکمیل نماید.
 
برای انجام این کار، لازم است شماره ملی، تاریخ تولد اعضای خانوار و کد پستی محل سکونت خانوار از قبل آماده باشد. در صورتی که خانوار به اینترنت دسترسی نداشته باشد آن خانوار می تواند با شماره تلفن هایی که در «کارت اطلاعیه خانوار غایب» وجود دارد، تماس بگیرد تا آمارگیر تلفنی با گرفتن اطلاعات، خانوار را به صورت تلفنی سرشماری نماید.
 
* اقدامات تکمیلی برای خانوارهای غایب
 
در صورتی که این خانوارها به هر دلیلی به اطلاعیه خانوار غایب دسترسی نداشتند و تا پایان سرشماری مأمور سرشماری را ندیده اند، لازم است به اطلاعیه های ستاد سرشماری در مورد خانوارهای غایب در روزهای پایانی سرشماری که از طریق رسانه ها، اعلام عمومی می شود، توجه نمایند.
 
* آیا اطلاعات جمع آوری شده ی خانوارها محرمانه می ماند؟
 
بر اساس ماده 7 قانون مرکز آمار ایران اطلاعات و داده هایی که در آمارگیری مختلف از افراد، خانوارها، بنگاه های اقتصادی و مؤسسات مختلف جمع آوری می شود، محرمانه بوده و تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ فرد یا سازمانی قرار نمی گیرد و از اطلاعات جمع آوری شده صرفاً برای تهیه آمارهای کلی و عمومی استفاده می شود.
 
* به چه سؤالاتی باید در سرشماری 1395 پاسخ داده شود؟
 
الف) اطلاعات فردی اعضای خانوار نام و نام خانوادگی، شماره ملی (کد اتباع خارجی برای خارجیان مقیم ایران) سن، جنس، دین، تابعیت، وضع سواد مدرک تحصیلی، وضع مهاجرت، وضع فعالیت، وضع زناشویی و فرزند آوری، پوشش بیمه درمانی و پاره ای اطلاعات دیگر از قبیل شماره تلفن ثابت و همراه سرپرست خانوار
 
ب) ویژگی های مسکن خانوار: آدرس محل سکونت، کد پستی، نحوه تصرف واحد مسکونی، مساحت زیربنا و نوع اسکلت و مصالح به کار رفته در بنای واحد مسکونی با توجه به اهميت موضوع و لزوم مشاركت شهروندان فهيم در اجراي كامل و مطلوب سرشماري نفوس و مسكن كه مديران و مسئولين را در برنامه ريزي هاي كلان و ايجاد زيرساختهاي توسعه همه جانبه شهرستان ياري مي رساند؛ ستاد سرشماري نفوس و مسكن سال 95 لارستان ، تمام هم شهرستاني هاي عزیر را به مشارکت گسترده در سرشماری اینترنتی دعوت می کند.
 
شما سروران می توانند با مشارکت در سرشماری اينترنتي نفوس و مسکن ، خود مأمور سرشماری خانوار خویش باشيد. مشارکت بالای شما در سرشماری اینترنتی نه تنها در کاهش هزینه های اجرای عملیات میدانی این رویداد ملی، تسریع در انتشار نتایج آن و بهبود کیفیت داده های سرشماری مؤثر است، بلکه برای ارتقاء جایگاه نظام آماری کشور در صحنه بین المللی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در ضمن به آن دسته از خانوارهایی که با استفاده از اینترنت اطلاعات مربوط به خانوار خود را تکمیل کند به قید قرعه و در انتهای سرشماری نفوس و مسکن 1395 جوایزی اهدا خواهد شد به خانوارهای محترم توصیه می شود بعد از تکمیل اینترنتی فرم سرشماری، «کد آماری» ارائه شده توسط سامانه را تا زمان قرعه کشی و اهدای جوایز نزد خود نگه دارد.
 
گوهر تاج باقريه
 
مسئول روابط عمومي و تبليغات سرشماري نفوس و مسكن 95 لارستان


گوهر    باقریه

 

کد امنیتی:   
 [2 نظر]

سیدحمید
Iran, Islamic Republic of
26 مهر 1395   ساعت: 10:31:28

نحوه دریافت مجدد کد سرشماری را اگه امکانش هست برام ایمیل کنید قبلی حذف شد از گوشیم ممنون

 
معصومه
Iran, Islamic Republic of
16 مهر 1395   ساعت: 20:10:40

سلام ببخشید این کدی که برای امارگیری برام اومده بود را پاک کردیم والان برای محل کار بابام لازم دارم الان باید چیکار کنیم جوابتونو به ایمیلم ارسال کنین

 
لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام