سحر یادگار فرد
تحلیل پیامدهای اقتصادی مناطق سه گانه لارستان
زمان انتشار: 28 مهر 1395 ساعت 10:34:13
تعداد بازدید: 632
اقتصاد مناطق سه گانه لارستان بر پایه به تصویر کشیدن چرخه درامد و هزینه است. به عنوان مثال از یک اقتصاد فرضی ما میتوانیم سه رکن یا تصمیم ساز را شناسایی کنیم.
 
1-شرکت ها و موسسات 2-خانوارها 3-دولت
 
فعالیت های خرید و فروش تصمیم سازان در سه بازار جای گرفته اند بازار کالا این گروه برای کسب درامد به مبادله کالا و خدمات می پردازند. تجارت و موجودی های مالی در بازار سرمایه صورت میگیرد جایی که مردم باید برای مثال کالا یا اموالی را برای بدست اوردن سود بخرند .بازار عامل عوامل تولید موسسات و شرکت هایی هستند که عوامل لازم تولید مانند سرمایه و کارگر را فراهم می کنند. جریان درامد شامل همه درامد ها در اقتصاد بصورت ترکیبی از مخارج موسسات و شرکت ها برای عوامل تولید که در اختیار خانوارها هستند ،می شود.
 
از طرف دیگر جریان مخارج شامل مجموع کل مخارج تولید یعنی هزینه کالا و خدمات تولید شده بوسیله همه ارگان های اقتصادی در داخل و خارج ازمنطقه میشود، تئوری اقتصاد منطقه لارستان و رشد اقتصاد منطقه از طریق میزان فعالیت های صادراتی منطقه میتوان بیان کرد. بزرگ ترین تقاضای خارجی برای کالا و خدمات منطقه ،بزرگترین محرک اقتصادی است.
 
این هزینه های غیر منطقه ای که منجر به افزایش تولید منطقه میشوند ،دلالت بر ضریب تکاثر اقتصاد پایه دارد .موسسات و شرکت های منطقه از افزایش در تقاضای خارجی برای تولیدات خود استقبال میکنند و در صورت کمبود عرضه کالا یا محدودیت ظرفیت سعی میکنند تا با تقاضاها خود را منطبق نمایند.
 
از این رو موسسات و شرکت های منطقه ای تقاضای منابع یا مواد اولیه خود را از تولیدات دیگر تولید کنندگان منطقه افزایش می دهند که این منابع ،مواد اولیه واسطه ای نامیده میشوند که در کنار کارگر و سرمایه به عنوان عوامل تولید هستند.
 
چرخه دوم اثرات اقتصادی ،تولید کنندگان منطقه را مجبور میکند تا تقاضای خود را برای منابع واسطه ای ،کارگر ،سرمایه و مانند این موارد افزایش دهند .که نتیجه ان مجموعه زنجیر وار در منطقه به واسطه تزریق تقاضای خارجی است. این زنجیره همچنین از طریق افزایش در مجموع مصارف خانوار قدرت میگیرد .زیرا افزایش در تولیدات منطقه منجر به افزایش تقاضا برای نیروی کار میشود که این چرخه منجر به افزایش خانوار ها میشود.
 
از طرف دیگر خانوار ها بخشی از این درآمد مازاد خود را برای خرید خدمات و کالاهای تولیدی در منطقه خرج می کنند که تنها افزایش تقاضا را سبب می شود.
 
در زمینه توسعه اقتصادی منطقه لارستان رشد منطقه را از دو طریق می توان فراهم کرد: 1-توسعه صادرات (تزریق کالا) 2- مشوق های جانشین واردات (کاهش کسری ها )
 
در لارستان محل استقرار فرودگاه بین المللی میتواند مرکز مهمی برای قرار گرفتن سایت بیمارستان خصوصی وتوریسم درمانی( اب گرم )از طریق دفاتر گردشگری شهری ایجاد گردد، که باعث چرخه اقتصادی شهر میشود . نمونه مطالعاتی ما در این مکان شامل تحلیل پیامد های اقتصادی توسعه فرضی این فرودگاه به عنوان یک محرک خارجی بر اقتصاد لارستان است .ت
 
وسعه محل استقرار فرودگاه، توسعه شغلی و درامدی و زمینه مناسب برای اقتصاد محلی از طریق ایجاد شغل های جدید فراهم می اورد .


سحر    یادگار فرد

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام