چایی نامه/ راشد انصاری(خالو راشد)
زمان انتشار: 2 مهر 1395 ساعت 23:16:28
تعداد بازدید: 1679
همدم بزم شاعران ،چایی
 
رونق افزای هرمکان، چایی
 
جای شام و نهار و صبحانه
 
استکان پشت استکان،چایی
 
نشود قوری از سماور دور
 
حاصل ضرب این و آن، چایی
 
بارها خورده ایم جای می
 
با کمی طعم زعفران، چایی
 
قوت و یاقوت هر هنرمندی
 
باده ی ناب ارغوان، چایی
 
لذت زندگی فقط این است:
 
پک به سیگار و همزمان...چایی!
 
(برخی ابیات اگر که ناجورند
هست منظور داستان، چایی!)
 
مصرف بی رویه اش درشب
 
دارد اما کمی زیان، چایی!
 
قهوه چی گفت: چای یا قهوه؟
 
گفتمش لطف کن همان چایی
 
هر چه لبریزتر طلایی تر
 
روح بخش لب و زبان،چایی
 
من خودم دیده ام که در فیلمی
 
می خورد شخص استفان چایی!
 
در همان فیلم خارجی ، پیری
 
می خورد با زنی جوان! چایی
 
پسری خاندان او گم شد
 
شاید او خورده با بدان، چایی
 
گفته رعیت عجیب می چسبد
 
روز و شب زیر بار خان،چایی
 
پول چایی دوای هر درد است
 
مرهم درد سازمان....چایی
 
مرده را زنده می کند گاهی
 
پای پرونده ی فلان...چایی
 
تویی آب حیات و قوت جان
 
به فدای تو جسم و جان، چایی
 
زن من هم به جای مهریه اش
 
بسته پیمان ترکمان چایی!!


عادل    پورشمسی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال