کرامت الله بلوچی- جویم
میلاد رحمه للعالمین... و سرافکندگی مسلمانان...!
زمان انتشار: 21 آذر 1395 ساعت 21:51:31
تعداد بازدید: 2310
رسول مهربانی وامین رحمت. بزرگ مردی که هدف بعثتش تکمیل مکارم اخلاقی و کرامتهای انسانی نام گرفت "انی بعثت لاتمم مکارم اخلاق" و آغازین روش پیام آوریش نیز "وما ارسلناک الارحمه للعالمین" که تو را نفرستادیم!مگراینکه رحمتی برای عالمیان باشی.! وچه خوب رحمتی برای عالمیان شد...! آن انسان بزرگ و بلند مرتبه ای که دراوج جاهلیت و در زمانی که عرب جاهلی عزیزان خوددخترکان؛معصوم بیگناه رازنده بگورامیال نفسانی وجهالت خودنموده ودربین شان شمشیرحرف اول و آخر هر موضوعی رارقم میزد وهیچ منطقی جز زر وزوربر تفکرشان حاکم نبود... دوران سیاهی که عصر جاهلیتش نام نهاده اند.
 
او به خوبی توانست دران اوضاع واحوال پایه گذار مکتبی گرددکه امروزه بیش از یک میلیاردودویست میلیون نفردرسراسرجهان مفتخربه ان اندیشه ها وپای بند به ان مرامند... وعجیب ترانکه بادستانی خالی ازهرگونه سلاح و... بدون هیچ توپ وتفنگی....! براستی اوازچه دارویی برای درمان جهالت انسانهای گمراه ان مقطع تاریک تاریخ استفاده نمود...؟ وکدامین وسیله رابکارگرفت ...؟! که توانست اینچنین مسیر ظلمانی انروز رابه نور حقیقت! خود گشوده و جاهلان زر و زور وتزویر رابه صراط مستقیم دعوت نماید..؟ اوباکدامین سلاح به جنگ افراط جهالت شان رفت...؟! ودههاسوال بی پاسخ دیگر که شایدحلقه ی گمشده ی بشریت امروزاست.
 
هر چند نشان ازهنرمندی و عبودیت محض آن فخر عالم وادم دارد. که باپیروی ازفرمان الهی.... درتالیف قلوب مردم روزگار خویش توفیق یافت.! اکسیرنایابی که نبودش روز بروزموجب حقارت بیشتر مسلمانان وپیروان ان بزرگوار همیشه زنده تاریخ است. اگرامروزان انسان برجسته ی همه ی تاریخ درمیان ما حضورداشت بدون شک بیش ازهرچیز نگران رنج ومهنتی بودکه به پیروانش روا میشود... ودلخون ازچنین کشتارفجیع و وحشیانه ای که بر امتش تحمیل میگردد.. وتحقیرپیروانش انهم بدست عده ای جاهل وبداندیش نا اگاه که جزظاهری؛بویی ازاسلام ومسلمانی نداشته ونبرده اند..! مزدورانی جیره خوار که به هیچ مذهبی از امت محمد(ص)حرمت روانداشته وهمه راازدم تیغ جهالت خودمیگدرانند.... وموجب شرمساری وسرافکندگی همه ی مذاهب اسلامی شده اند...! عجیب ترنیزاینکه نام مسلمان راهم برخودگذاشته اند. اما باکشتن مسلمانان وبخاک انداختن انان ندای الله اکبر رانیزسرمیدهند.!!! چه جهالتی بالاترازاین...! وکدامین نااگاهی بیش ازاین که ریختن خون اهل کتاب وشریعت گناهیست بس عظیم ونابخشودنی....! (ولاکن لاتشعرون....!)
 
واینجاست که انسان درمی یابدگمراهی اینها ازنوع جهالت زنده بگورکردن دختران... تصاحب مال؛اموال؛ملک ومنال وحکومت وحاکمیت نبوده ونیست... بلکه ازسرعنادبااصل دین ودینداری درمیان دیگرادیان واندیشه هاوصرفابخاطر بدنام کردن دین محمداست!! که اینرابایدجهالت مدرن نامید...
 
امروز و در آستانه آن میلاد فرخنده ی نبوی جهان بیش ازهرزمانی تشنه ی اندیشه ها؛مرام ومنش توام باصبروگذشت و مهربانی ان پیام اورصلح وراستی وعدالت است. تابیش ازاین شاهد چنین کشتاروحشیانه ای درخود نباشد. زیراموجب تاسف وتاثراست که دربین تمامی ملتها؛کشورها؛ادیان وایین ها؛بیشترین جنگ وبرادرکشی تنهادرمیان مسلمانان وبطور خاص درکشورهای اسلامی جریان دارد... ومشخص نیست چه کسی یاکسانی پاسخگوی من قتل نفس بغیرنفس او فسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا!!قران هستند؟ که روزانه هزاران بیگناه وبی ارتباط باهرمطلب و موضوعی بخون خویش می غلتند؟!!!..
 
ومگرنه اینست فرمان قرانی که: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ....وووو.؟!! که شاید امروزوبتوان تنها بانصب العین قراردادن اموزه های ان پیام اورراستین الهی برمشکلات کنونی دنیای اسلام فایق امد... وبجای این جنگ وخونریزی (که همه در برابر ان مسولند!!) صلح وعزت رابه ارمغان اوردوجشن واقعی میلادش راعملا به محلی برای سرور مسلمانان وشادی روح ان پیام آور الهی مبدل نمود.
 
به امید آن روز
 
کرامت الله بلوچی
دهم ربیع الاول1438

 

کد امنیتی:   
 [1 نظر]

حمید محمدی
Iran, Islamic Republic of
24 آذر 1395   ساعت: 13:49:00

سلام در این متن صحبت از کشتار فجیع و وحشیانه است که منتسب میکند به عده ای جاهل و ناآگاه و مزدو و چیره خار که بویی از اسلام نبرده اند . در ظاهر این حرفها به داعش اشاره میکند اما در نگاه کلی و لب کلام مشخص نمیکند به چه گروه و ملتی اشاره میکند و تنها دغدغه را کشتار روزانه هزاران نفر را نشان میدهد و صریح میگوید مشخص نیست چه کسانی پاسخگو هستند . انتشار این متن اندیشه سکولاریستی را القا میکند و خواننده مسلمان را مضطرب و مایوس از اسلام و اتحاد مسلمین میکند آن هم در ایام وحدت ! و آن هم در سایت منتسب به شهری که الگوی وحدت است !

 
لوگوی دیجیتال