کرامت الله بلوچی مشاور قائم مقام دبیرکل مجمع متخصصین ایران و رییس انجمن تخصصی کارمندان مجمع متخصصین استان فارس شد
زمان انتشار: 12 آبان 1396 ساعت 14:30:59
تعداد بازدید: 533
کرامت الله بلوچی به سمت مشاور قائم مقام دبیرکل مجمع متخصصین ایران و ریاست انجمن تخصصی کارمندان مجمع متخصصین در استان فارس منصوب شد.
*باسمه تعالی*
 
برادر گرامی ؛جناب آقای کرامت اله بلوچی
 
باسلام وتحیات؛ نظربه سوابق اجرایی، ابتکار و نبوغ، جنابعالی به عنوان مشاور قائم مقام دبیرکل مجمع متخصصین ایران و ریاست انجمن تخصصی کارمندان مجمع متخصصین در استان فارس، منصوب می شوید.
 
انتظار است در چارچوب شرح وظایف و اهداف مجمع، نسبت به پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران؛خاصه در امور تخصصی مربوط به کارمندان محترم نهادها و ارگانهای استان فارس و با بهره جستن از ظرفیت منابع انسانی متخصص در استان پهناور فارس منشاء اقدامات موثر واقع گردید.
 
بدیهی است تعامل متخصصین و نخبگان با دستگاههای اجرایی ذی ربط میتواند در تحقق قوانین برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موثر واقع گردد.
 
*رضاانصاری*
 
*قائم مقام دبیر کل مجمع متخصصین ایران*
 
*دبیر مجمع متخصصین استان فارس*


عادل    پورشمسی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام