ابراهیم اسماعیلیان
نقد پذیری غیرشخصی و عبور از بن بست توسعه نیافتگی شهر لار
زمان انتشار: 7 دي 1396 ساعت 00:15:41
تعداد بازدید: 1270
متاسفانه اتفاقات اخیر و واکنش یکی از اعضای شورای شهر لار به نظرات کارشناسی چند متخصص و شهرساز نشان از رویه ای ناکارآمد در توانایی تعریف و حل مساله توسط شورای محترم را نشان می دهد.
خوشبختانه،درباب توسعه نیافتگی یا بطورعام و عامیانه عدم پیشرفت، نیازی نیست جای دوری برویم. حتی اصراری نیست که مسائل و رویدادهای اطرافمان را در قالب ها و چارچوب های کلان و نیمه کلان نظاره کنیم. بیایید به شهرمان،لار، بازگردیم. به همین اقامتگاه خسته ی خویش. اقامتگاهی که دیر زمانیست رنگ وبوی توسعه ی شهری و مدیریت کارآمد را به خود ندیده ا ست. اگر هم با وجود نگاه گذرایی که بدان دعوت شدید شواهد و قرائن کافی را برای درجا زدن شهر نیافتید، جای نگرانی نیست. کافیست کمی کنجکاو و پرسشگر باشید و با افرادی که به هر نحو،دستی بر آتش مدیریت شهری داشته اند و دارند، گپ وگفتی داشته باشید. اینجاست که کمترکسی راخواهیدیافت که شهرمان راشهری مترقی, روبه پیشرفت و تحت مدیریتی کارآمد ارزیابی کند. امابراستی چرااینگونه است؟
 
عده ای براین باورندکه قسمتی از ساز و کارها به افراد با صلاحیت و ارجح اجازه ی ورود و عرض اندام نمی دهد. این سخن، البته درخور تامل است. اما این تمام مشکل را روایت نمی کند.فراموش نکنیدکه نیت این نیست که نقش ساز و کارهای انتخاب و انتصاب تصمیم گیران حوزه ی شهرمان را در ناکارآمدی اظهرمن الشمس شهر نادیده بگیریم. اما بیایید از پرداختن به معقولات پرهزینه و کم فایده نیز بگذریم واز زاویه ای دیگر به ناکارآمدی و عدم توسعه ی شهرمان نگاه کنیم.
 
ناگفته پیداست که شورای اسلامی شهر قلب تپنده ی تصمیم سازی و تصمیم گیری درمسایل شهری اعم از برنامه های اجتماعی اقتصادی و عمرانی است. شورایی که قدرت عزل و نصب شهردار را دارد و تصمیمات مهم شهرداری باید ابتدا به تصویب این شورا برسد. شورایی که به جرآت میتوان گفت یکی ازمردمی ترین نهادهایی ست که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. ناگفته پیداست از نهادی که اینچنین مردمی و برخاسته از رای مستقیم مردم یک شهر است انتظار منش مردم سالارانه و به تبع آن شفافیت بیشتری می رود. انتظارات بحقی که حکم می کند شورا در تمامی مسایل شورایی و هماهنگ عمل کند و اینگونه نباشد که عده ای از اعضا تصمیم گیرندگان اصلی و سایرین تصمیم گیرندگان درجه ی دو تلقی شوند. اعضای محترم شورا باید بدانند که این شورا ماهیتی مردمی دارد و جایگاه فعلی خود در شورا را با میزهای که ممکن است پیش از این بر مسند آنها تکیه کرده باشند در یک طراز نبینند و با یک قیاس نسنجند. به همین نحو ابتدایی ترین توقع مردم شفافیت بیش از پیش در میان تمامی اعضای محترم شورای اسلامی شهر لار است. بهمین ترتیب تمامی اعضای شورا می بایست از اطلاعاتی که به شورا ورود پیدا می کند در یک سطح و بطور هماهنگ مطلع باشند. این پذیرفته شده نیست که برخی اطلاعات بنا بر مصالح و صلاحدید کمرنگ جلوه داده شده و یا به طور کلی کان لم یکن تلقی شوند. اما در کنار عدم شفافیت در سازوکارهای تصمیم گیری در شورای شهر آسیب دیگری که همواره شوراهای اسلامی شهرو روستا را تهدید می کند بی توجهی به تخصص گرایی ست.
 
همانطور که می دانیم قانون گذار هیچ الزامی را مبنی بر تخصص یا عدم تخصص کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستا قید نکرده است و هدف، تشکیل شوراییست که فلسفه اش بازکردن راه برای مردم عادی، به دور از الزاماتی چون داشتن سوابق اجرایی و مدیریتیست، تاگرد هم آیند و برای پیشرفت شهر انتخاب کنندگانشان تصمیمات بهتری اتخاذکنند.
 
متاسفانه اتفاقات اخیر و واکنش یکی از اعضای شورای شهر لار به نظرات کارشناسی چند متخصص و شهرساز نشان از رویه ای ناکارآمد در توانایی تعریف و حل مساله توسط شورای محترم را نشان می دهد. عملکرد چند ماهه ی شورای محترم شهر لار نشان می دهد از زمان آغاز کار شورا نه تنها از متخصصین شهرساز دعوت بعمل نیامده تا در تصمیم گیری های شهری از آنها استفاده شود، اقدامی که در جهان پیشرفته از الزامات اولیه در هر تصمیم گیری ست، که در خصوص ساماندهی و تصمیم گیری در مورد خیابان معلم نیز نظرات کارشناسی شش متخصص شهرساز با بی توجهی مواجه شده است و ریاست محترم شورای شهرستان صرفا به ابراز پاسخی غیرکارشناسی و غیر تخصصی بسنده کرده است، که عده ای با منافع و مطامع خاص به نگارش این نامه دست زده اند. در حالیکه مباحث تخصصی را باید متخصصانه پاسخ داد و همچنین اگر این گروه از متخصصین بدنبال منافعی خاص هستند بایسته است اگر هر یک از اعضای محترم به شواهد و قراینی دسترسی دارند بدور از محافظه کاری و در راستای اصل شفاف سازی شهروندان را از مقاصد پنهان نگارندگان نامه بدون توسل به برچسب های کلیشه ای مطلع کنند. در پایان ذکر این نکته حایز اهمیت است که شفافیت،نقد شنوی و نقد پذیری تنها راه برون رفت ما از شرایط حاضر است. نقدهایی که بیشتر به رفتارها وارد است تا به افراد. اینگونه است که نقد و انتقاد بیش از اینکه به اشخاص و افراد معترض باشد به کاستی های روش ها و سازوکارها می پردازد.

 

کد امنیتی:   
 [1 نظر]

بدون نام
Iran, Islamic Republic of
7 دي 1396   ساعت: 15:15:54

احسنت آفرین کاملاً درست است

 
لوگوی دیجیتال