دکتر مهران صولتی
سیاست چینی، سیاست شکننده!
زمان انتشار: 6 بهمن 1396 ساعت 12:58:31
تعداد بازدید: 524
مقابل دوربین صدا و سیما نشسته و از بزرگترین حسرت زندگی اش می گوید. اینکه موفق نشده تا در آخرین سفر سانچی همراه شوهرش باشد حتی اگر مقصد چیزی از جنس مرگ باشد! از فراز و فرود امیدهایش به نجات خدمه نفتکش، و اینکه اگر چه به سیاست کاری ندارد ولی می داند که ایران رابطه خوبی با چین دارد! پرسش جدی او اما این، که چرا چین کوتاهی کرده است؟! به سیاست کاری ندارد ولی این سیاست است که از او دست بردار نیست! همین چندی پیش بود که پدرام سلطانی نوشت چینی ها در تغییر جهتی آشکار و منفعت طلبانه حجم سرمایه گذاری های خود را در ایران به شدت محدود کرده اند. اینکه می کوشند تا در عین فایده بردن از ایران، رابطه استراتژیک خود با امریکا را به خطر نیندازند! و اینکه بازار چین در امریکا اولویت نخست سیاست چینی ها است! واقعیت این است که در چهل سال اخیر منطق سیاست جهانی را به ما بد فهمانده اند و بدتر آنکه سیاستمداران ما هم خود این تفسیر را باور کردند! درست از همان زمانی که در سال ۸۵ و با اتکا به نقش مثبت روسیه و چین، پرونده هسته ای کشور را به گرداب شورای امنیت سپردیم و هنوز هم توان رهایی از پیامدهای آن را نداریم! در دنیای امروز دوستان دایمی و دشمنان همیشگی وجود ندارند! 
برخلاف دوران جنگ سرد ما امروزه شاهد سیاست پراگماتیک هستیم نه ایدئولوژیک! سیاستی که منطق آن اقتصاد بازار در یک نظام سرمایه داری جهانی است. در این منطق شما به اندازه قدرت اقتصادی و تجاری خود
می توانید تاثیر گذار باشید. به عبارت دیگر سیاست دنباله رو اقتصاد است! بنابراین پر بیراه نیست اگر چینی ها جان عزیزترین فرزندان ما را با مصالح اقتصادی سودا کرده باشند! سیاست چینی، سیاستی شکننده است همانطور که سیاست روسی هم به دنبال منفعت جویی همزمان از دوطرف منازعه ایران و غرب است! امیدواریم که شهادت غریبانه سی و دونفر از عزیزترین فرزندان ایران، منطق سیاست در دنیای هابزی امروز را به ما بیاموزد...
 
 


عادل    پورشمسی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام