سردار نوروزی
لزوم رعایت حق شهروندی نسبت به همه شهروندان
زمان انتشار: 6 بهمن 1396 ساعت 12:45:53
تعداد بازدید: 159
 یکی از مصیبت های تلخ و دردناکی که از بدو انقلاب اسلامی شکوهمندسال 1357 گریبانگیر جامعه مسلمان ایران, اعم از شیعه وسنی و سایر عقاید و اقشار, گردیده است  قانون شکنی ومحترم نشمردن قانون اساسی کشور درمورد حق شهروندی وحقوق اساسی ملت است!؟ 
 
این قانون شکنی ها مع الاسف بوسیله افرادی آشکارا در جامعه نمود عینی پیدا می کند و خبرساز و نگران کننده و بهت آورمی شود که ((علی القاعده))  بیش ازهر شخص و جناحی در کشور((طابق بالنعل)) بایدنسبت به اجرای صحیح قانون حساسیت ورسالت عملی داشته و به طور همه جانبه وهمه سویه وبه دور از هرگونه شائبه یا وابستگی به مجاری خاص رادع ومانع سرسخت نقض قوانین ومقررات باشند. 
 
بالاخص مفاد قانون اساسی کشور که میراث گرانبهای خیل زندانیان , جانبازان , شهدا , اسرا ومفقودین کشوراز انقلاب مشروطه تا انقلاب 1357 وتا به حال است باید مجدانه مخالف لگدمال شدنش باشند!؟
 
این مساله زشت و رنج آور و خدشه واردکننده به عزت  و حیثیت عمومی و استقلال و شان و منزلت کشور هرچه سریع ترباید توسط هرمقام یا هر جمع که نسبت به سرنوشت ومقدرات مردم ومیهن  احساس مسئولیت می کنند از محدوده وظایف و اختیارات مدیریت خرد و کلان جامعه یا افراد غیرمسئول منسوخ و محو شود!
 
این بیماری مزمن وغیر اخلاقی وغیرشرعی و غیرقانونی خیلی نگران کننده و آسیب زا وتفرقه افکنانه بین مردم است ! به همین دلیل شایسته ومنطقی ومعقول می باشدکه  توسط  مسئولین  ومراجع دل سوز و ذی نفوذ و دوستدار ملک و میهن جلویش گرفته شود ! یقینا"پیامداین کار به نفع حیات اجتماعی , سیاسی , فرهنگی ,اقتصادی, قضائی , امنیتی  و... مرزو بوم کهن ایران  اسلامی خواهدبود . 
 
در غیر این صورت اگر تداوم یابد و تائید وتقویت گردد بیش از پیش مخاطرات سهمگین وجبران ناپذیری را متوجه منافع و مصالح عمومی و آزادی های اساسی به رسمیت شناخته قانونی مردم وامنیت وآرامش عمومی کشور می کند!
 
دراین رابطه موضوعی مهمی که قابل طرح وانتقاد و اعتراض است جلوگیری از سفر شخصیت والامقام ومورد وثوق ((اهل سنت وجماعت و تشیع در سراسر کشور))  به روستای رامشک در کرمان است !
 
درکجای قانون اساسی کشور آمده است که شیخ الاسلام مولانا عبدالحمیدرهبرمعنوی مردم سیستان وبلوچستان واهل سنت ایران نمی تواند دعوت مردم روستای رامشک را برای سفر به کرمان اجابت نماید؟!
 
طبق کدام قانون شخصیتی عالی مقام آن هم  درمنصب امام جمعه مردم شریف ونجیب ومتدین زاهدان و به عنوان فردی از آحاد ملت بزرگ ومسلمان ایران از  حق مسلم وغیر قابل انکار قانونی ((مسافرت درداخل کشور)) که قانونا"حق شهروندی عموم ملت ایران هست محروم گردیده است؟!
 
درکدامین دادگاه صالحه ای با حضور وکیل مدافع وهیئت منصفه وخبرنگاران وشهود وی محکوم و از این حق مسلم قانونی منع وسلب گردیده است؟!
 
مگر ایشان ظرف مدت قریب به 4 دهه ای که از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران درسال 1357  می گذرد همواره  حس نیت, وفاداری ,اخلاص وخیرخواهی خودرا نسبت به مردم وانقلاب وکشور به ثبوت نرسانیده است که مستحق عکس العملی غیربرادرانه , غیراخلاقانه ونامهربانه وبه دور از شان و مقام امام جمعه شهر بزرگ زاهدان  در انظار افکار عمومی داخلی وخارجی می شود؟!
 
 آیا انعکاس این خبر درداخل وخارج از کشور آب به آسیاب دشمنان ملت ایران ریختن به حساب نمی آید!؟براستی دولت تدبیر وامید یا هرجریان سیاسی واجتماعی دیگر در کشوراشخاص بزرگواری نظیر شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید را فقط به فقط برای حضور در مجالس وهمآیش های ویژه و انتخابات واحیانا" رهائی نیروها ازگرونگیری می خواهد؟! یا خدای ناخواسته این بزرگواراقدامی علیه منافع وامنیت ملی انجام داده است که مستحق این ظلم واجحاف غیر قانونی گردیده است ؟!
 
تا آن جا که به مردم ایران مربوط می شود, تا به حال جز پایبندی به قانون وتبعیت ازنظام جمهوری اسلامی و پند و اندرزخیرخواهانه  در نماز جمعه ها ومحافل خبری واجتماعی از مولانا عبدالحمید دیده نشده است؟
 
حالا چرا مسئولین ذی نقش و ذی تصمیم اجازه می دهند که نسبت  به چنین شخص محبوب وعاشق ملک وملت بی احترامی بشود جای پرسش بسیار است ؟!
 
 اینک وجدان هر انسان بیدار و آگاه ایجاب می کندکه این گونه رفتار را نسبت به حق شهروندی مردم به خصوص دوستداران واقعی وطن محکوم کند و اجازه ندهند که این اعمال  از چشم افکارعمومی ملت حق طلب وآزادی خواه ایران وجهان پنهان بماند.
 
این جانب به عنوان عضوکوچکی از جامعه بزرگ وانقلابی ایران وبه عنوان فردی مسلمان که شیخ الرئیس ((مولانا عبدالحمیدملازهی))  را به خوبی می شناسم ونسبت به ایشان ارادت ویژه دارم  این رفتار را نه تنها به وی,  بلکه نسبت به هریک از هموطنان عزیز ((برخلاف قانون)) غیرقابل توجیه وتعجب برانگیز دانسته  و از باب امر به معروف ونهی از منکر از کسانی که  دراین امر مهم برای جایگاه خویش وبزرگان کشور حق ورسالتی قایل هستند می خواهم هرچه سریع تراز ایشان دلجوئی ورفع رفت وآمد قانونی نمایند و از ایشان واز مردم شریف بلوچ وسابرهموطنان عزیز در ایران به خاطر این رنجش خاطر عذرخواهی مبتنی به احترام وانسان دوستی به عمل آورند.
 
ومن الله التوفیق
 
کاریان کهن _ سردارنوروزی
1396/10/30 خورشیدی
 
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام