سیدتقی کمالی
ما و مولفه های توسعه یافتگی
زمان انتشار: 9 خرداد 1397 ساعت 21:17:45
تعداد بازدید: 401
زندگی در عصر جديد بدون ارتباطات و مراودات با سامانه های بين المللی و محلی، مقدور نيست. کيفيت زندگي و رسيدن به سطح بالايی از توسعه يافتگی بدون درون‌زا و برون‌گرا بودن تفکر و انديشه محقق نمی‌شود. کشورها در ارتباطات ملی و بين المللی خود می‌کوشند در ابعاد و زمينه‌های متنوع، شبکه‌ای از استانداردها، محيط‌ها و مهارت‌ها را پايه‌ريزی کنند. 
صلاحيت‌ها، امتيازها و شاخص‌ها، از رويه‌های مشخص و هدفمند يکپارچه و بين المللی تبعيت می‌کنند. برای ترسيم نظام ملی نوآوری، علمی و فناوری بايد به چشم‌انداز آينده و قابليت‌های کليدی، ساختار، هزينه‌ها، عملکرد و مزيت رقابتی فعلی و آينده توامان توجه داشت. 
 
بر اساس بازنگری و بهبود مستمر است که می‌توان از ظرفيت‌ها و فرصت‌های فراهم شده به درستی بهره‌برداری کرد و به نتايج راهبردی دست يافت. جامعه اطلاعاتی، شبکه‌ای و دانش بنيان عنوان‌هايی است که به جوامع جديد اطلاق می‌شود. متاثر از جهانی شدن، ما وارد دنيايی نو با قواعد و الزامات جديد شديم که ارتباطات بين المللی به عنوان يکی از خطوط عمل آن مورد تاکيد قرار می‌گيرد. مبنای پديداری جامعه اطلاعاتی دگرگونی های بنيادی، تغييرات و تحرک‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی، ناشي از مجموعه عوامل به هم پيوسته است.
 
امروزه از اين جامعه به عنوان يک عصر زماني، پارادايم جديد و رويکرد مهم توسعه اي نام برده مي شود که براساس آن، شاهد حرکت جوامع به سمت توسعه يافتگي و انسجام و هم بستگي ميان بخش هاي مختلف هستيم و تمامي جوامع براي عقب نماندن از روند تحولات جهاني و رفع تهديد، رکود و اضمحلال نياز به اتخاذ رويکردهاي علمي و سياستي دراين باره دارند. ازجمله اينکه شبکه هاي علمي و تحقيقاتي نقشي محوري در چنين جامعه اي ايفا مي کنند و منجر به شکل گيري فرصت هاي جديد مي شوند و مجموعه اي از شبکه هاي اطلاعاتي، ارتباطي، اجتماعي، اقتصادي، شهري و بين المللي، تسهيل گر و پديدارکننده سطوح بالايي از نظم، توسعه و نوآوري هستند. جامعه اطلاعاتي الگوهاي جديد اشتراک گذاري اطلاعات و منابع را فراهم مي کند و اثرات اجتماعي و اقتصادي گسترده اي را به همراه دارد.
 
دستاوردهاي حاصل از اين جامعه منجر به بهبود زندگي مردم مي شود و تغييرات زيادي را در بخش هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، مديريتي، زيستي، نهادي و حقوقي به دنبال دارد، ازجمله اينکه نظام هاي توليد و کسب وکار را متحول کرده و فرصت هاي جديد براي بازار به وجود مي آورد. همچنين ايجاد اقتصاد يادگيري، مشارکت هاي سياسي و مدني، تغيير در روندها و برنامه هاي آموزشي، امنيتي، حکومتي و ارزش هاي انساني و حقوق بشر و رويکردهاي نو در امر سلامت، علم و فناوري، اقتصاد و فرهنگ، از نتايج حاصل از آن است. اشاعه اطلاعات و تحولات اجتماعي و فرهنگي عصر اطلاعات، فرصت هاي بديعي را براي توسعه جوامع خلق مي کند.
 
اين همه در يک فضاي جهاني متاثر از جهاني شدن رخ مي دهد و قاعدتا بر رويکرد آينده انديشانه و آينده پژوهانه استوار است. بدون درک از شرايط و تحولات جهاني، نمي توان زيست منطقي در عصري جديد داشت که مبتني بر ضوابط و الزامات نوپديد دموکراتيک، توسعه گرا و فراگير است.
 
 
 


عادل    پورشمسی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام