پدرام سلطانی
قطب نمای توسعه
زمان انتشار: 12 مرداد 1397 ساعت 15:26:37
تعداد بازدید: 279
هفته ی گذشته در قالب هیأت تجاری همراه رئیس جمهور به سوئیس و اتریش سفر کردیم. در بحبوحه ی فشارهای آمریکا به دیگر کشورها برای قطع روابط اقتصادیشان با ایران، سفر به اروپا رنگی دیگر داشت. سوئیس نخستین مقصد ما بود. سوئیسیها از ابتدا اعلام کرده بودند که فقط شرکتهایی که در حوزه ی غذا و دارو فعال هستند در همایش تجاری حضور خواهند داشت. 
سالن همایش سالنی نسبتاٌ کوچک در یکی از هتلهای شهر برن بود، طوریکه امکان حضور همه ی اعضای هیأت تجاری فراهم نشد و گروهی از ما بیرون ماندند. در غیاب رئیس اتاق اقتصاد سوئیس، به عنوان همتای رئیس اتاق ایران، رئیس یکی از اتاقهای مشترک سوئیس و ایران در جایگاه وی قرارگرفت. سخنرانی رئیس جمهور سوئیس بویی از تجارت و همکاری های اقتصادی نمی داد. سخن ایشان همکاری های علمی و پژوهشی در حوزه ی سلامت و تلاش برای ادامه ی تجارت بشردوستانه ی غذا و دارو بود. پس از سخنرانی دو رئیس جمهور و خروج ایشان، تقریباٌ دو سوم سوئیسیهای حاضر در سالن نیز خارج شدند و تنها حدود 30-20 نفر از ایشان باقی ماندند. سایر سخنرانان سوئیسی بیشتر به بحثهای كارشناسى پرداختند تا موضوعات مرتبط با تجارت بین دو کشور.
 
روز بعد برای شرکت در همایش تجاری اتریش و ایران به وین رفتیم. اتریشیها استقبالی بسیار گرم و دوستانه از ما داشتند. محل برگزاری همایش اتاق فدرال اقتصاد اتریش بود، سالنی با حدود ٤٠٠ نفر گنجایش. پیش از شروع برنامه رئیس اتاق فدرال اتریش هیأت رئیسه ی اتاق ایران را به گرمی پذیرفت و جلسه ی کوتاهی در دفتر او داشتیم. سپس برای برگزاری همایش تجاری با حضور رؤسای جمهور دو کشور به طبقه ی همکف رفتیم. سالن مملو از جمعیت بود. گروهی سر پا ایستاده بودند. سخنان رئیس اتاق، وزیر اقتصاد و رئیس جمهور اتریش بسیار مثبت و دلگرم کننده بود. آنها علاقمندی خود را برای توسعه ی همکاری های اقتصادی ابراز کردند. بر خلاف سوئیس، بحث تحریمهای آمریکا خیلی محور و مورد اشاره سخنرانان نبود. بلافاصله پس از پایان سخنرانیها و خروج رؤسای جمهور دو کشور، دیدارهای رو در روی هیأت تجاری ایرانی و شرکتهای اتریشی آغاز شد. اینبار بیش از سه چهارم اتریشیها برای دیدارهای رو در رو ماندند، اگرچه مدیران ارشد شرکتهای بزرگ و بانکهای اتریشی سالن را ترک کردند. در گپ و گفتهای دوستانه، اتریشیها هم از فشارهای  آمریکا ابراز نگرانی می کردند و امیدوار بودند در مذاكرات اتحاديه اروپا راهی برای حفظ تعاملات تجاری دو کشور فراهم گردد.
 
سوئیس و اتریش دو کشور اروپایی با تشابهات زیادی هستند. اقتصاد سوئیس از اتریش بزرگتر است اما از حیث جمعیت، فرهنگ، سیستم حکومتی، زبان و راهبردهای روابط بین الملل همانندیهای فراوان دارند. دو صحنه ی بسیار متفاوتی که در دو روز متوالی در این دو کشور برای ما رقم خورد مرا بسیار در اندیشه فرو برد. تحلیل کم عمق این بود که نقش سوئیس، به عنوان حافظ منافع آمریکا از یک سو و سابقه ی طولانی ثبات سیاسی روابط ایران و اتریش از دیگر سو، موجب این تفاوت آشکار در رفتار دو کشور با ایران شده است. حتماٌ این موارد بی تأثیر نبودند، اما در گفتار سوئیسیها نگرانی از آمریکا و برخوردهایش آشکارا به چشم می خورد در حالی که اتریشیها مرتباٌ به اتحادیه ی اروپا و تصمیم آن مبنی بر همکاری با ایران اشاره داشتند.
 
به باور من در نگاهی عمیق تر، مهمترین تفاوت این دو کشور نسبتشان با اتحادیه ی اروپاست. سوئیس به عنوان کشوری که خارج از اتحادیه ی اروپا قرار دارد در مقابل فشارهای آمریکا باید به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون بکشد، از این رو پیش او کوتاه می آید، اما اتریش عضوی از خانواده ی بزرگ اتحادیه ی اروپاست، با دیگر کشورها خود را بزرگتر و قوی تر از سوئیس می شناسد، پس با جمع راه می رود و به آینده نگاه مطمئن تری دارد.
 
در بازگشت با خود فکر می کردم اگر ایران در یک بلوک تجاری یا سیاسی مقتدر دنیا قرار داشت آیا به این راحتی قربانی تحریمها و بازیهای سیاسی ابرکشورهای دنیا می شد؟ شخصیت سیاسی ایران در دو تله ی تاریخی اسیر شده است، یکی نفت که هاله ی کاذبی دور شخصیت ما کشیده است و دیگری خاورمیانه که ما را در چالشهای خود هضم کرده و قدرت تشخیص جهانی را با نزدیک بینی مسائل قومی و مذهبی از ما گرفته است.
 
ما نه آنقدر صبور بودیم که بتوانیم ییوسته گام برداریم و به یک قدرت اقتصادی درجه ی یک دنیا بدل شویم تا شایسته ی راهبری منطقه ی خاورمیانه باشیم و نه آنقدر آینده نگر که با حلقه ی کشورهای دور خود به یک اتحاد پایدار و راهبردی برسیم و با هم قد بکشیم. ما یا باید مدل شرقی مانند ژاپن از خاکستر جنگ برخاسته یا چین، اژدهای آرام را بر می گزیدیم یا مدل غربی مانند اتحادیه ی اروپا. تحریمها به ما کمک می کنند تا اندازه ی خود را بیابیم و بدانیم که باید صبور باشیم و آینده نگر
 
 
 


عادل    پورشمسی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام