کرامت اله بلوچی:
تابستان گرم وتلخ لارستان...!
زمان انتشار: 5 مهر 1397 ساعت 14:02:14
تعداد بازدید: 272
شهری به رنگ آفتاب.!
محدوده ای از جغرافیای این سرزمین که در بیشتر ایام سال خورشيد، بی‌رحمانه بر آن تاخته و روح و روان و جسم مردمانش را تحت تاثیر خود قرار داده است! پدیده‌ي نامطلوب گرمای شدید...! منطقه اي وسیع در جنوب کشور كه گرمای طولانی مدت و خشكي هوا(ناشی از کمبود پوشش گیاهی و رطوبت) مشخصه اول آن می باشد...! هر چند محدود مناطقی از آن هوا اندکی مساعدتر و از سر سبزی نسبی برخوردار می باشند.
 
نام ها و عناوین مشخصه اي که بسیاری از مناطق را با آنها باز می شناسند و پر بيراه نيست اگر ادعا نماييم اين عناوين،گاهأ برای هر یک از مناطق امتیازي ويژه محسوب می‌گردد...! بخصوص زمانيكه بانشانه هایی از محرومیت(عدم برخورداری!) همراه باشد...! قطعأ از حیز انتفاع برخوردار خواهند شد.! همچنانکه در تصویب قوانین کشوری نیزاین موضوع مورد توجه میباشد...!
 
لارستان،وادي بركه ها..!
منطقه ای که معمولا در طول سال دمای متوسط آن بین ۵ تا ۱۰ درجه بامرکز استان و به ویژه با برخی از شهرهای شمالی آن متفاوت و گرم تر از آنهاست. وضعیتی را ایجاد نموده که با تنگنایي شدید همراه، و طولانی بودن مدت آن(که بیش از حد و اندازه و افزون بر ظرفیت مردم و منطقه می‌باشد) نیز مزید بر علت است...! وضعیتی سخت و دشوار که معمولا از(نیمه یا اواخر) اردیبهشت ماه آغاز! و تا پایان شهریورماه! ادامه داشته و در بحرانی ترین ایام آن که به خُرما پَزان مشهور است...! عرصه را بطور واقعی بر مردمانش تنگ نموده و گرمای زایدالوصف و غیر قابل تحمل آن که در فرهنگ عامه‌ي مردم، جهنم را برایشان تداعی
می نماید.! به اوج خود رسیده و لحظه به لحظه بر وخامت آن خواهد افزود.
 
اما مازاد بر این وضعیت بغرنج و طاقت فرسا(كه قبلا گفته شد بی‌رحمانه روح و جسم مردمانش را می آزارد) کمبود و یا نبود آب ِقابل شرب ِدر دسترس نیز وضعيتی غیر قابل وصف را، ایجاد نموده که بدون مبالغه جان مردم را در این محدوده جغرافیایی(و خصوصاً در ماههای گفته شده) به لب شهروندان آن رسانده.!که به هیچ وجه قابل تحمل نمی باشد! و شاید تنها ره آورد ِاین گرمای طولانی مدت(به قول قدما)تاثیر آن بر خُلق و خوی شهروندان این دیار است.! که بالتبع ِاین گرمای شدید خونگرم پرورش یافته اند! و همین موضوع و مُضاف بر آن فرهنگ غنی مردمان قانع.! و صبور! آن باعث گردیده تا علیرغم نبود آب و هوای مساعد و فقدان امکانات مناسب همه مشکلات را عاشقانه بجان خریده و بدون هیچگونه اعتراض...! از سرزمین آباء و اجدادی شان حظِّ وافر برند...! و اینجاست که ترجمان: حُبُّ الوطن من الایمان...!معنی و تفسیر می یابد.
 
هر چند با توصيف گرمای هوا در این منطقه بنا بعلل طبیعی در برخی از سالها شدت این پدیده نامطلوب بسیار بیشتر از دیگر سالهاست كه شنیدن مصادیق آن نیز برای دیگران غیر قابل باور و تحمل است و متاسفانه امسال یکی از آن سالها بود كه باعث از بین رفتن حیوانات و نباتات در برخی از مناطق گردید. اما مازاد بر همه مشکلات مذکور، آنچه تابستان ۹۷  را متفاوت از سال های قبل نمود...! قطعی های مکرر و پی در پی برق درمنطقه بود.
 
کمبود برق ناشی از افت ولتاژ كه ظاهراً موضوعی سراسری و کشوری است اما تنگنای عجیب و محدودیتی فوق العاده اضافه بر همه مشکلات ذکر شده بر مردم این منطقه تحمیل نموده است،کمبود برق كه آن را به عوامل متعددی از قبیل صادر نمودن برق به کشورهای همسایه، از کار افتادن نیروگاه ها، محدودیت در ایستگاه های مولد نیرو، و حتي غیر برقی بودن وزير متبوع آن نیز نسبت داده اند (که توضیح آن از حوصله این بحث خارج ست)  اما هرچی بوده و هست تاثیرات نامطلوب این وضعیت غیر قابل تحمل و مازاد بر آن قطعی های مکرر برق که بر زندگی و جان و مال (امکانات) مردم و منطقه سایه سنگین انداخته و بوضوح احساس می گرديد موضوع قابل بررسی و پیگیری است كه حسب قانون می‌توان حداقل از تبعات آن براي سالهاي آتي جلوگيري  و  آن را تعدیل نمود نکته قابل تامل در اين مورد اینکه قانونگذاران و مجریان کشور معمولا در زمان پیشنهاد طرح ها و لوایح قانونی به جغرافیای مناطق توجه نموده وضعیت آنها را در تصویب قوانین لحاظ نموده و بر مبنای ویژگی های آنها قوانین را مصوب می نماید بطوری که زمستان و تابستان! مناطق سردسیری وگرمسیری! در موضوعاتی از قبیل مصرف سوخت و انرژی(برای مجریان) متفاوت از یکدیگر و متمایز بوده و هر یک از سوبسید های خاص و اجازه مصرف کافی به لحاظ شرایط جغرافیایی برخور دارند و آنچنانکه در زمستان سوخت مناطق سردسیر و از جمله استان‌های اردبیل و کردستان در اولویت قرار داشته و بعنوان مثال اگر به علت کمبود تمام نقاط کشور با قطعی روبرو گردند..!
 
وضعیت استان های فوق الذکر و مناطق تابعه آنها متفاوت و مشمول این وضعیت (کمبود) نمی‌گردند! بطور طبیعی مناطق گرمسیری لارستان با افزایش دما و بحران کم آبی نیز در تابستان ها مشمول قطعی برق نگردیده و یا در بدبینانه ترین حالت از کمترین زمان قطعی نسبت به سایر مناطق برخوردار می باشد! از طرفی این حجم از گرمای شدید و قطعی های مکرر برق نه تنها باعث ناراحتی های جسمی و روحی شهروندان گردیده! كه موجب ضرر و زیان فراوانی در بعد مالی نیز شده است.!
 
چرا که وفق اطلاعات مسموع بعلت عدم خبررسانی بموقع، نبود امکانات کافی وفقدان برنامه ریزی لازم، در طول مدت قطعی های برق متاسفانه تعداد قابل توجهی از امکانات (وسايل برقی) به علت نوسانات برق بطور کامل از کار افتاده و یا دچار نواقص اساسی شده‌اند بطوری که قابل استفاده مجدد نمی باشد به ‌خصوص ضرر و زیان مضاعفی که به فروشندگان وارد آورده و تلخی این مورد را به مراتب بیش از تحمل گرمای مذکور نموده است.!
 
در حالیکه حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از دیگر مناطق استان و کشور به علت داشتن آب و هوای مساعد ناشی از دمای پایین و نداشتن گرما چندان از قطعی برق در عذاب و اضطراب گفته شده نيستند و همه این موارد در حالیست که میشد (همچنانکه می شود) با مدیریت صحیح و بهنگام توأم با اطلاع رسانی بموقع  و اجتناب از روزمرگی، از عوارض شدید و تبعات منفی گرمای طولانی مدت وقطعی های مکرر  كاسته و تا حد زیادی کاهش داده شود هرچند ظاهراً این موضوع ارتباطی به مدیریت های شهرستانی برق ندارد اما حداقل می توان باذکر پیامد های مختلف که عوارض آن نیز مستقیما به مردم منتقل و تحمیل می‌گردد و اعلام آن به مسئولین استانی و کشوری به شکلی برنامه ریزی نمود تا:
 
 1) حداقل در سالهای آتی مردم گرفتار چنین وضعیتی نگرديده و قطعی برق کمتری در این منطقه اعمال گردد.
 
2) با تهیه و تنظیم لیستی منظم از منطقه به تفکیک خیابانها و محلات ساعات قطعی  را از قبل به اطلاع شهروندان رسانده تا آنان خود این مشکل را به نحو شایسته تری مدیریت نمایند و از زیان های بیشتر، به خود جلوگیری نمایند.
 
۳) مسئولین شهرستانی (فرماندار مدیریت برق نماینده محترم مجلس) وضعیت آب و هوای شهرستان و منطقه را با دمای متوسط سالیانه، مقدار بارش، شدت گرما در ماه های بحرانی رابه مسئولین و مراجع ذیربط و متولیان امر در مرکز کشور گوشزد و منطبق بر قانون جهت تصویب برنامه های حمایتی نهایت تلاش و کوشش خود را معمول نمایند.
 
 
 


عادل    پورشمسی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال