نگو شعر/ محمد جاوید
زمان انتشار: 5 مهر 1397 ساعت 13:59:55
تعداد بازدید: 1581
اگر داری تو عقل و دانش و هوش
بکن انبار کردن را فراموش
نزن حرص و نکن کالا به انبار
که خواهد شد خوراک مور یا موش
اگر دیدی گران شد قیمت گوشت
نکش قوچ و بز و کَل را در آغوش
فریزر را نکن مملو ز فیله
نخر ده پاچه و سی تا بناگوش
برای پوشک ده سال ِ بچه
نشو بی تاب و این گونه نزن جوش
برای خوردن ده قیمه در سال
اتاقت را نکن با لپه مفروش
نبَر از هر چه می بینی سه دوجین
نکن بازار را این گونه مغشوش
نرفته دختر تو خانه ی بخت
نکرده چارده تا شمع خاموش
چه معنی می دهد مَشتی خرید ِ
جهاز و سیسمونی و تور و تن پوش؟!
خودت یک پا ستاد احتکاری
نپرس از این و آن که محتکر کوش؟
- - - - - - - - - - - - - - - -
نزن جاوید فَک بیهوده زیرا
نخواهد داد کس حرف تو را گوش
اگر خواهی نگردد خشک شیرت
نگو شعر و نخور حرص و نزن جوش
 
 


عادل    پورشمسی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال