تخفیف عوارض ساختمانی به سرمایه گذاران در شهر لار
زمان انتشار: 12 آذر 1397 ساعت 09:13:45
تعداد بازدید: 234
بنا به مصوبه جدید شورای اسلامی شهر لار، سرمایه گذاران در شهر لار از تخفیف عوارض ساختمانی بهره مند می شوند.
به پیشنهاد شهرداری و مصوبه مورخه ۱۰ آذرماه ۹۷ شورای اسلامی شهرلار، جهت تشویق و ترغیب شهروندان درساخت وساز، درکلیه ردیفهای پروانه ساختمان درماههای دی وبهمن ۲۰ درصد و درماههای اسفندوفروردین ۱۵درصدکاهش عوارض برای عموم افراد درنظرگرفته می شود.
 
درپروژه هایی که مبلغ کل عوارض ازیک میلیاردتومان بیشترباشد، ۱۵درصد کاهش در ردیفهای پروانه ساختمان اعمال می گردد.
 
در صورتیکه مبلغ عوارض و بهای خدمات از ۲میلیاردتومان بیشترباشد،۲۰درصد کاهش عوارض درنظرگرفته می شود.
 
ضمن اینکه کلیه مشوقها وکاهش عوارض دریک پرونده از ۳۵ درصد بیشترنشود.
 
خبرنگار: عشرت جهاندیده

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال