بازدید کارشناسان مرکز تحقیقات از طرح 500 هکتاری انتقال یافته های لارستان
زمان انتشار: 19 دي 1397 ساعت 11:26:56
تعداد بازدید: 99
به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی لارستان، نگهدار اولاد حسینی سرپرست مرکز جهاد کشاورزی جویم از بازدید زلی و دستفال از طرح 500 هکتاری انتقال یافته های لارستان خبر داد.
وی اظهار کرد: طرح انتقال یافته های لارستان شامل 2 سایت 250 هکتاری منطقه کلون و کاریان و طرح PVS جو آبی می باشد.
 
اولادحسینی افزود: در بازدید از سایت 250 هکتاری کلون جویم و طرح PVS جو، کارشناسان مرکز جویم و تعدادی از بهره برداران نیز حور داشتند.
 
سرپرست مرکز جویم بیان داشت: در این بازدید وعیت تغذیه، کنترل علف های هرز، آبیاری، ارقام، روش های مکانیزه کشت و سموم علف کش مورد بررسی قرار گرفت.

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال