مسابقات مچ اندازی مردان جنوب استان فارس در لارستان برگزار شد
زمان انتشار: 4 اسفند 1397 ساعت 10:59:15
تعداد بازدید: 153
لارستان میزبان برگزاری مسابقات مچ اندازی آقایان شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان لارستان،جمعه 3 اسفند 97 مسابقات مچ اندازی مردان جنوب استان فارس به میزبانی لارستان برگزار شد که این دوره از مسابقات با حضور بیش از 70 ورزشکار در دو کلاس راست دست و چپ دست به رقابت پرداختند.
 
امتیاز تیمی به شرح ذیل است:
در رده سنی امید: باشگاه انرژی لار با کسب 25 امتیاز مقام اول
شهرستان خنج (سده)با کسب12امتیاز مقام دوم
باشگاه اکسیژن با کسب 9 امتیاز مقام سوم
 
اسامی مقام آورندگان به شرح زیل می باشد:
 
رده سنی امید: 70 – کیلوگرم راست دست:
مقام اول:محمد رنجبر خنج(سده)
مقام دوم:عمران رضائیان فرد باشگاه انرژی لار
مقام سوم:صادق صادقی باشگاه المپیا خور
 
80- کیلوگرم راست دست:
مقام اول:حمید رضا خرمی باشگاه شهرزاد صفرحقیقی
مقام دوم:مسعود محمدی باشگاه انرژی لار
مقام سوم:محمد حسین لادنی باشگاه انرژی لار
 
80- کیلوگرم چپ دست:
مقام اول: محمد رنجبر خنج(سده)
مقام دوم:مسعود محمدی باشگاه انرژی لار
 
در رده ی سنی جوانان:
سده خنج با کسب 25 امتیاز مقام اول
باشگاه انرژی با کسب 19امتیاز مقام دوم
باشگاه المپیا خور با کسب 16امتیاز مقام سوم 
 
اسامی مقام آورندگان به شرح زیل می باشد: 
وزن 63- کیلوگرم راست دست:
مقام اول: نیما مبصر از باشگاه اوز
مقام دوم: عامر داوودی از باشگاه المپیا خور
مقام سوم: مهدی حاجی پور از باشگاه سده
 
وزن 78- کیلوگرم راست دست:
مقام اول: محمد افخمی از باشگاه المپیا خور
مقام دوم: خلیل عزیزپور از باشگاه المپیا خور
مقام سوم: محمد عزیز خلوتی از باشگاه سده خنج
 
وزن 86- کیلوگرم راست دست:
مقام اول: عبدالله شکاری از باشگاه سده خنج
مقام دوم: ابراهیم محمودی از باشگاه اکسیژن لار
مقام سوم: نصیر محمدی باشگاه انرژی لار
 
وزن 95+ کیلوگرم راست دست:
مقام اول: عبدالله محمدی باشگاه انرژی لار
مقام دوم: عبدالله سلمانی از باشگاه المپیا خور
مقام سوم: ابوالفضل شایان مهر باشگاه اکسیژن لار
 
وزن 78- کیلوگرم چپ دست:
مقام اول: محمد افخمی از باشگاه المپیا خور
مقام دوم: رضا کاظمی باشگاه انرژی لار
مقام سوم: مهدی حاجی پور از باشگاه سده خنج
 
وزن 86- کیلوگرم چپ دست:
مقام اول: عبدالله شکاری از باشگاه سده خنج
مقام دوم: ابراهیم محمودی از باشگاه اکسیژن لار
مقام سوم : سعید پیراسته از باشگاه سده خنج
 
رده ی سنی بزرگسالان:
تیم شهر خور باشگاه المپیا با کسب 50 مقام اول
تیم دانشگاه علمی کاربردی پارسیان با کسب 45امتیاز مقام دوم
باشگاه انرژی لار با کسب 41 امتیاز مقام سوم
 
اسامی مقام آورندگان به شرح زیل می باشد: وزن 70- کیلوگرم راست دست:
مقام اول: عقیل زارع پور دانشگاه علمی کاربردی پارسیان
مقام دوم: حسین سروش از باشگاه المپیا خور
مقام سوم: ابوالفضل اکبرپورفرد باشگاه انرژی لار
 
وزن 80- کیلوگرم راست دست: مقام اول: محمد افخمی از باشگاه المپیا خور
مقام دوم: انور کهنسال باشگاه اکسیژن لار
مقام سوم: حسن جلیلی از باشگاه المپیا خور
 
وزن 90- کیلوگرم راست دست:
مقام اول: محمد پاسلار دانشگاه علمی کاربردی پارسیان
مقام دوم: جاسم زاهدی دانشگاه علمی کاربردی پارسیان
مقام سوم: مجتبی قادری از باشگاه المپیا خور
 
وزن 100 کیلوگرم راست دست:
مقام اول: محمد درویش بیگی باشگاه انرژی لار
مقام دوم: عبدالله محمدی باشگاه انرژی لار
مقام سوم: نورالدین میرخوری از باشگاه المپیا خور
 
وزن 80- کیلوگرم چپ دست:
مقام اول: یوسف راهپیما از باشگاه المپیا خور
مقام دوم: محمد افخمی از باشگاه المپیا خور
مقام سوم: حسبن خلیلی از باشگاه المپیا خور
 
وزن 90- کیلوگرم چپ دست:
مقام اول: محمد پاسلار دانشگاه علمی کاربردی پارسیان
مقام دوم: مجتبی قادری از باشگاه المپیا خور
مقام سوم: عبدالله اسماعیل نژاد از باشگاه المپیا خور
رده ی سنی پیشکسوتان: وزن 90 - کیلوگرم راست دست:
مقام اول: محسن دلشاد باشگاه انرژی لار
مقام دوم: یعقوب هاشمی دانشگاه علمی کاربردی پارسیان
 
وزن 90- کیلوگرم چپ دست:
مقام اول : حسین علی پورباشگاه انرژی لار
مقام دوم: محسن دلشاد باشگاه انرژی لار


روابط عمومی    اداره ورزش و جوانان لارستان

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال