کسب عنوان برتر رعایت مقررات ملی ساختمان توسط اداره کل راه و شهرسازی لارستان
زمان انتشار: 17 اسفند 1397 ساعت 01:10:57
تعداد بازدید: 161
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، کسب عنوان برتر در رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به این اداره کل اعطا گردید.
باقری فرد مدیر کل راه و شهرسازی لارستان اظهار داشت: در راستای اعمال ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظیفه نظارت عالیه بر ساخت و سازهای در دست اجرا و میزان رعایت مقررات ملی ساختمان در این ساخت و سازها به عهده وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها بعنوان نماینده وزارت در سطح استان می باشد.
 
وى افزود: بر این اساس ادارات کل راه و شهرسازی نیز ضمن بازدید از روند اجرایی ساختمان ها میزان رعایت مقررات ملی ساختمان و موارد فنی را در آنها مورد بررسی قرار داده و تمهیدات لازم برای افزایش درصد رعایت این مقررات اندیشیده و توصیه ها و اخطارهای لازم را به عوامل موثر در ساختمان از قبیل شهرداریها، ناظرین ساختمان، مجریان ساختمانی و دیگران ارائه می نماید.
 
باقرى فرد در ادامه تصريح كرد: اداره کل راه و شهرسازی لارستان در ارزیابی صورت گرفته در سال ۹۷ در عملکرد و میزان پیشرفت رعایت مقررات ملی ساختمان در سطح کشور در شمار برگزیدگان قرار گرفت و از طرف معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کسب عنوان برتر در رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به این اداره کل اعطا گردید.

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال