بازدید هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان فارس از مرکز آموزش علمی کاربردی لارستان
زمان انتشار: 31 فروردين 1398 ساعت 08:30:45
تعداد بازدید: 238
هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان فارس از  مرکز آموزش علمی کاربردی لارستان بازدید کرد. 
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی _کاربردی لارستان، آقای دکتر سیاوش سلطانیان سرپرست گروه اعزامی هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان فارس و به همراه کارشناسان هیآت آقایان مجتبی نصیری و محمود محمد ابراهیمی با هدف بررسی مسائل آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،اداری و رفاهی از مرکز لار بازدید نمودند. شایان ذکر است در این بازدید طی نشست هایی تخصصی صفا فرجام سرپرست مرکز ،کارکنان ،نمایندگان اساتید ،نمایندگان دانشجویی و دانشجویان به بیان فعالیت ها ،عملکرد علمی –فرهنگی، مسائل و پیشنهادات خود پرداختند.


فاطمه    روزگاری

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال