پروژه هاي عمراني, منابع طبيعي و آبخيزداري بخش صحراي باغ لارستان بررسی شد
زمان انتشار: 31 فروردين 1398 ساعت 10:34:25
تعداد بازدید: 275
به گفته بخشدار صحراي باغ با حضور مهندس طاهري معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع فرمانداري ويژه لارستان و بازديد ميداني از برخي پروژه هاي عمراني در سطح بخش و عمادشهر مركز بخش مسايل مهم در حوزه هاي منابع طبيعي و آبخيزداري،طرحهاي هادي روستايي،آبرساني به روستاها و راه و شهرسازي موردبررسي قرار گرفت.
به گزارش صحبت نیوز در اين بازديد روساي بنياد مسكن, امور آب، راه وشهرسازي، آبفاي روستايي و كارشناسان منابع طبيعي همراه با مسؤلين داخلي بخش از نزديك موارد مطرح را بازديد و جلساتي نيز در جهت رفع موانع و برنامه ريزي آنها در محل برگزار گرديد.
 
بنا بر اظهارات بخشدار صحراي باغ اهم موارد بررسی شده در خصوص سدها و بندهاي خاكي احراء شده در محدوده هرمود توسط فرد خير ،وضعيت طرح هادي روستاهاي هرمود ،حسين آباد ،كارگاه و تل كشي بررسي باسازي و احداث گوراب و سد رسوب گير تنگ قلات عمادشهر بررسي طرحهاي شهري شهرداري عمادشهر و وضعيت راه هاي روستاي استاس و چاه ريگي و همچنين جاده صحراي باغ بوده است.
 
دلاور بخشدار صحراي باغ از طرحهاي سرمايه گذاري و حمايت دولت و دستگاههاي دولتي در شهرستان دربخش اشاره و تاكيد داشت: همه اين موارد بصورت ميداني و حضور مسؤلين ذيربط در سفرهاي آتي به بخش پي گيري خواهد شد.


محمد    دوزنده

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال