عبدالرضا علیزاده:
مردم لارستان از بد قولی مسئولان خسته شده اند
زمان انتشار: 11 تير 1398 ساعت 06:39:40
تعداد بازدید: 313
قریب به صد سال مردم لارستان فریاد می زنند آب و راه میخواهیم. هزاران نامه وطومار و ده ها نماینده در مجلس فریاد کشیدند وصدها بازرس ویژه و وزرا و مدیران کل و...
از این شهرستان بازدید نمودند وگزارش های مفصلی به مقامات تهران ومرکز استان ارائه نمودند ولی متاسفانه اقدام جدی وبایسته از سوی مسئولین انجام نشده است. مردم لارستان از بد قولی مسئولین خسته شده اند.
 
مگر دو محور ارتباط زمینی لار به جهرم و لار به بندرعباس در حال حاضر به عنوان دو محور مواصلاتی استراتژیک و بسیار با اهمیت در دسترسی سریع به خلیج فارس در کشور مطرح نمیباشد و از لحاظ نظامی به عنوان خط پشتیبانی خلیج فارس قلمداد نمیشود پس چرا این پروژه با تعلل و کندی و بی رغبتی مسئولین همراه می باشد و بصورت قاطع وجدی عملیات اجرایی نمی گردد؟
 
همه میدانیم که سرجمع تمام پاسخهای مسئولین هر ساله بطور مکرر کمبود اعتبار اختصاصی از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور واستان عنوان میکنند و با این اعتبار قطره چکانی این پروژه تمام شدنی نیست و تا دهها سال دیگر این پروژه سر وسامانی نخواهد گرفت.
 
این پروژه اگر یک پروژه ملی و لازم وبا اهمیت برای کشور میباشد حداقل میبایست 300میلیارد تومان اعتبار در سال 1398جهت آن منظور نمایند تا اداره کل راه و شهرسازی لارستان بتواند تا پایان سال جاری کاملا جمع و جور نماید در غیر اینصورت مردم لارستان باید سالهای دیگر شاهد جان دادن عزیزان خود در این جاده مرگ و وحشت باشند.

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال