صمد کامجو
انسداد مسیل های لار، خطری که جدی گرفته نمی شود
زمان انتشار: 10 فروردين 1399 ساعت 14:12:15
تعداد بازدید: 95
حیات مردم لارستان به سیلاب وابسته است. آب بالا دستی رودخانه های فصلی شهر قدیم لار از رودخانه اناغ رودخانه حسن لوری رودخانه شُلو ورودخانه کونز و در بعضی مواقع که بارندگی شدید باشد از اطراف اوز، فیشور و جغد نیز می باشد.
هرگاه شهر قدیم لار بخصوص طرف پشت قلعه اژدها پیکر  وصحرای اناغ بیش از ۱۷میلیمتر باران بیاید رودخانه یا به تعبیر دیگر سیلاب جاری می شود.
 
در شهر قدیم لار محل عبور رودخانه هایی فصلی هنوز  وجود دارند و سیلاب ها هنگام بارندگی شدید از آن عبور می کنند. اگر این ممرهای سیلاب ها نبود با هر بارندگی ۱۷میلیمتری کوچه ها وخیابان ها و خانه ها را سیلاب می گرفت.
 
در طول این مدت مدیریت های سابق شهرداری و اداره کل راه وشهرسازی لارستان به جهت خیابان کشی و شهرک ساختن چندین ممر رودخانه اصلی شهرقدیم  را کور یا مسدود  کرده اند. این کار بسی خطرناک و آثار زیان باری بدنبال دارد.
 
رودخانه هایی که کور یا مسدود شده است 
رودخانه هایی که طی این مدت مسدود یا کور شده است که هر کدام به تنهایی چندین رودخانه را از کار انداخته اند.
 
رودخانه فاخرو
این رودخانه در جاده کمربندی شهید قاسم سلیمانی حوالی کوی گاله وچشمه دُرو قرار دارد و در مسیر خود تعدادی رودخانه های دیگر مسدود کرده است وبا تمهیداتی می توان مجدد این رودخانه را احیا نمود.
 
رودخانه علا الدینی
 این رودخانه در کنار پسکل محله پاقلعه  مجاور پل گودرزی می باشد.  بدلیل ساختن  شهرک بعثت اول وانتهای این رودخانه توسط شهرداری وقت پر ومسدود گردیده است. که این رودخانه نیز قابل احیا است.
 
رودخانه عباسپور
 در خیابان مدرس جنوبی ورودی محله کوریچان که این هم رودخانه های دیگر را مسدود کرده است وتعدادی برکه ها مثل برکه گزنو(عباسپور)نیز ممر آن مسدود شده است. که باید فکر اساسی برای کانال و ممر این برکه انجام داد.
 
رودخانه خوری
این رودخانه که در محله پیرغیب قرار دارد  و از کنار دبیرستان صحبت  وصحراهای لار و خور عبور و انها را سیراب می کرد، بسیار رودخانه پر آبی بود. محل عبور این رودخانه فصلی را تبدیل به خیابان حاج غفوری کردند که کار بسیار خطرناک وزیان باری است.
 
در خاتمه ما از مسئولین شهری و استانی درخواست داریم رودخانه های فصلی شهرقدیم لار را دریابند چرا که احتمال دارد در بارندگی شدید خسارت جبران ناپذیری به شهر لار وارد شود.
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال