بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی شهر جویم انجام شد
زمان انتشار: 31 فروردين 1399 ساعت 18:09:18
تعداد بازدید: 149
با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن، طرح بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی شهر جویم در راستای فاصله گذاری هوشمند، توسط بخشدار، ریاست دادگاه عمومی بخش،نیروی انتظامی، کارشناس بهداشت محیط مرکز درمانی، مسئولین نمایندگی اتاق اصناف و دامپزشکی جویم به اجرا درآمد.
 
بررسی قیمت و فاکتور های خرید و فروش، نظارت بهداشتی و اهداء وایت برد جهت درج قیمت اجناس توسط نمایندگی اتاق اصناف بخش در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از مهمترین محورهای این  بازرسی بود. 
 
خبرنگار: آرزو جهان پیما
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال