نوید بازیار
کاربن گذاری فکری برای توجیه اشتباه زبانی
زمان انتشار: 17 ارديبهشت 1399 ساعت 16:21:00
تعداد بازدید: 155
سیکستو مارتینث خدمت سربازیش را در پادگانی در سِبی یا به پایان رساند. در وسط حیاط آن پادگان، یک نیمکت کوچک بود. کنار نیمکت سربازی نگهبانی می داد. هیچ کس نمی دانست برای چه در کنار نیمکت نگهبانی می دادند. 
نگهبانی انجام می شد چون انجام می شد. شب و روز، هر شب، هر روز. و نسل به نسل افسران دستور را به بعدی انتقال می دادند و سربازان اطاعت می کردند. هیچ کس هرگز مردد نشد، هیچ کس هرگز سوال نکرد. اگر به این شکل انجام می شد و همیشه انجام می شد به خاطر چه بوده.
 
و به این صورت ادامه داشت تا این که نمی دانم کدام ژنرال یا کلنل خواست اصل دستور را بداند. باید بایگانی ها را از ته زیر و رو می کردند. و پس از زیر و رو کردن بسیار، متوجه شدند سی و یک سال و دو ماه و چهار روز پیش، افسری دستور داده بود، نگهبانی کنار نیمکت که تازه رنگ شده بود بگمارند، برای این که هیچ کس به فکر نیفتد روی رنگ تازه بنشیند.
 
1 چالش پر چاله «زبان» در منطقه لارستان، چیزی نیست که در یکی دو مقاله و نوشته و قیل و قالی در این و این جا سامان یابد و نتیجه ای جامع و حداکثر پذیر در پی داشته باشد، چون اساس این چالش نه علمی، که بیشتر احساسی است که در طول تاریخ این منطقه، شکل گرفته و پیچ و تاب خورده است و امروز خود را در قالب چنین تعارضاتی نشان می دهد.
 
داستان بالا به بهترین شکل این اختلاف پیر موجود در منطقه را تشریح می کند. این که هر روالی را نباید به این دلیل که جا افتاده است ادامه داد، بلکه باید از آن روال عدول و سبب را جستجو کرد.
 
از آقای دکتر مسعود غفوری به نیکی یاد می کنم، چرا که به عنوان دکترای زبان و ادبیات انگلیسی و مدرس  دانشگاه، اصطلاح «مطالعات پسا استعماری Postcolonial studies» را به عرصه رسانه در منطقه عرضه و بخشی از گفته های کریستف کلمب را از انگلیسی ترجمه کرد، کاری که متاسفانه کمتر مدرس دانشگاه به آن همت می گمارد، اما جا دارد نقدی کوتاه نیز درباره نوشته ایشان بنویسم.
 
پروفسور ام. اچ. ابرمز در کتاب«A GLOSSARY OF LITERARY TERMS»، مطالعات پسا استعماری را به این شکل معرفی می کند:
 
The critical analysis of the history, culture, literature, and modes of discourse that are spesific to the former colonies of England, Spain, France, and other Eropean imperial powers.
 
2تحلیل انتقادی تاریخ، فرهنگ و سبک های گفتمان ویژه مستعمرات انگلستان، اسپانیا، فرانسه و سایر قدرت های امپریالیستی اروپایی را مطالعات پسا استعماری می گویند. 
 
با در نظر گرفتن این تعریف و تعریف پروفسور ادوارد سعید در کتاب «شرق شناسی»، مطالعات پسا استعماری  ـ که در غرب مترقی شکل گرفت ـ در پی نقد ذهنیت امپریالیستی اروپایی است. ذهنیتی که نه فقط از طریق قدرت نظامی، که از طرق تاثیر گذارتر، به منتشر کردن فرهنگ اروپایی در مستعمرات خود می پردازد.
 
امری که میشل فوکو آن را «امپریالیسم فرهنگی» نام می نهد. 
با در نظر گرفتن این تعاریف، حتی با تبذیر و تساهل هم نمی توان تاریخ لارستان را با «کاربن مطالعات پسا استعماری» خوانش کرد و به نتیجه ای عقلایی رسید، چرا که موقعیت شهر لار در برابر روستاها و بخش هایش،هیچ شباهتی به موقعیت استعمار گران اروپایی در برابر مستعمراتشان ندارد.
 
نه لشگرکشیی اتفاق افتاده، نه تحمیل زبان و فرهنگ صورت گرفته و نه تعدیل جمعیت و وبا افشانی و ... که منجر به تحلیل قدرت بلا منازع و بی رحم شود.
 
آن چه مسبب این وضعیت فرصت سوز و کش و واکش های به گاه و بی گاه شده است را باید از دیدگاه نقد «مرکزـ پیرامون» بررسی کرد و نه مطالعات پسا استعماری. رفتار غالب تاریخی لار به عنوان مرکز قدرت، به گونه ای بوده که دلخوری های تارخیی را به بار آورده و آن احساس ها امروز در قالب چالش بر سر چیستی و چرایی نام زبان رایج در منطقه جلوه می کند.
 
 این ناسازواری ها در شهرستان هایی که پتانسیل های دانشگاهی، فرهنگی و اقتصادی بیشتری دارند، بیشتر رخ می دهد.
 
امید که با گفت و گوی مستمر استعدادهای فرهنگی، اقتصادی و دانشگاهی منطقه، به توزیع عادلانه موقعیت دست یابیم، چرا که هر زبان  به هر نام که خوانده شود، برای بقا به گویشگر (Speaker) نیاز دارد تا چالشگر و ثبت اسما و ثبت اسناد.
 
منابع
1 - کتاب دلبستگی ها، ادواردو گاله آنو.
2- A GLOSSARY OF LITERARY TERMS by M.H. Abrams
Geoffrey Galt Harpham and
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال