یک سوال از اداره میراث فرهنگی و اداره کل راه و شهرسازی لارستان:
خط کشی های عرصه قلعه تاریخی اژدها پیکر به چه دلیل است؟
زمان انتشار: 22 شهريور 1399 ساعت 06:17:51
تعداد بازدید: 207
بخش جنوب و جنوب شرقی قلعه اژدها پیکر لار و به طور کلی۲۰ هکتار از عرصه قلعه در حال حاضر تحت مدیریت اداره میراث فرهنگی لارستان نیست و گفته می شود تحت عنوان زمین موات محسوب شده است. حال آنکه باید سند میراث فرهنگی برای آن صادر شود. با پیگیری فعالان میراث فرهنگی در تشکل لارستان بیدار و بازدید میدانی مشخص شد که اخیرا خط کشی هایی در عرصه قلعه صورت گرفته است. این کار با توجه به فراهم شدن زمینه نقشه برداری باستان شناسی در این محدوده سوال برانگیز است.
سوال از اداره میراث فرهنگی و اداره کل راه و شهرسازی این است که آیا از این خط کشی ها اطلاع دارند؟ اگر مطلع هستند دلیل خط کشی در عرصه قلعه تاریخی اژدها پیکر چیست؟
 
مقارن شدن تلاش فعالان میراث فرهنگی برای بازسازی قلعه اژدها پیکر با شروع خط کشی عرصه این قلعه سوال برنگیز است.

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال