با استفاده از سفال های به دست آمده از قلعه اژدها پیکر:
موزه سفال در شهر تاریخی لار احداث می شود
زمان انتشار: 24 بهمن 1399 ساعت 17:43:50
تعداد بازدید: 348
صحبت نیوز: بررسی روشمند باستان شناسی در قلعه اژدها پیکر از ۸ بهمن ۱۳۹۹ آغاز شده و تا ۲۳ اسفند ادامه خواهد داشت.
در این فصل از پروژه سفال های بسیاری از دوره های مختلف تاریخی به دست آمده که پس از بررسی مقایسه ای حدود قدمت آن ثبت خواهد شد.
 
نکته حائز اهمیت در این خصوص به وجود آمدن شرایط احداث موزه سفال در شهر لار است که با استفاده از دستاوردهای باستان شناسی امکان پذیر شده است.

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال