اگر مقصود مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی همان نظام اقتصادی اسلام است وجهی نداشت که به جای تأکید بر تحقق نظام اقتصادی اسلام و بیان ویژگی های آن از اصطلاح اقتصاد مقاومتی استفاده کرده و بر تحقق آن تأکید کند.
 
 
 
اجتماع
بخش ها
شهرستانها
لارستان كهن
فرهنگ و هنر
ورزش
کتاب
وبلاگ
عكس
حوادث
دنیای مجازی
رادیو آنلاین
آفتاب
مجلس
اقتصاد
اندیشه
ادبیات
سیاست
استان فارس
هرمزگان
جنوب فارس
هواشناسی
بوشهر